(et9.3) Oppilas tutustuu erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T8: Oppilas osoittaa tunnistavansa eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä osoittaa kehittäneensä eettistä ajatteluaan.
T9: Oppilas osaa pohtia omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti