(et8.5) Oppilas tarkastelee kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas osoittaa tutustuneensa erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin.
T7: Oppilas osoittaa pyrkivänsä hyväksymään ja ymmärtämään maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun.
T10: Oppilas tuntee ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitystä ja eettistä perustaa.