(et7.7) Oppilas arvioi katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä katsomusvapauden ihmisoikeutena sekä tietävänsä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja.
T6: Oppilas osaa hahmottaa erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.
T7: Oppilas osoittaa suhtautuvansa myönteisesti maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen.
T10: Oppilas tuntee ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkityksen ja eettisen perustan.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti