(et7.2) Oppilas osallistuu elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukeviin keskusteluihin.