(et3.6) Oppilas harjoittelee omien näkemystensä erittelyä ja perustelemista, toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista.

Hyvät käytännöt

Väittely
Valitaan ajankohtainen aihe. Muotoillaan siitä kaksi vastakkaista väitettä. Jaetaan luokka kahteen ryhmään. Arvotaan väitteet ryhmille. Harjoituksen ideana on, että oppilas joutuu puolustamaan väitettä omasta henkilökohtaisesta mielipiteestään huolimatta. Annetaan vuorokausi aikaa väitteen erittelyyn ja tiedonhankintaan. Järjestetään väittely luokassa vaikkapa a-studiomaisesti.