(bi7.2) Oppilas tutustuu biologisen tutkimusvälineistön, kuten mikroskoopin käyttöön.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T8: Oppilas osoittaa kykenevänsä käyttämään biologian tutkimusvälineistöä.
T10: Oppilas osaa tehdä tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.
L1: Oppilas osaa tehdä havaintoja ja tuottaa tietoa.
L1: Oppilas hallitsee ikäkautensa mukaisen tutkivan ja luovan työskentelyotteen sekä osaa tehdä tuloksellista työtä ryhmässä.