(bi7.1) Oppilas tutkii vesiekosysteemin eliöitä ja niiden rakennetta biologisin menetelmin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä ekosysteemin perusrakennetta sekä kykenee tunnistamaan sen lajeja.
T8: Oppilas osoittaa kykenevänsä käyttämään biologian tutkimusvälineistöä.
T10: Oppilas osaa tehdä tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.
L1: Oppilas osaa tehdä havaintoja ja tuottaa tietoa.
L1: Oppilas hallitsee ikäkautensa mukaisen tutkivan ja luovan työskentelyotteen sekä osaa tehdä tuloksellista työtä ryhmässä.

Hyvät käytännöt

Lähijärvi
Koulu valitsee pysyvän tutkimuspaikan (järvi, lampi, puro), jota vuosittain tutkitaan. Näin esimerkiksi paikan lajisto saadaan koottua vähitellen. Myös eri kehityskulkuja voidaan koota histogrammeiksi. Periaate on sama kuin ns. Lähimetsällä.