Keskeiset sisällöt

Keskeisistä sisällöistä

Keskeinen sisältö
Keskeinen sisältä on kirjoitettu oppilaan toimintana: tutkii, harjoittelee, tutustuu, perehtyy, selvittää, opettelee... Huomaa, että opetussuunnitelmaan on kirjattu vain kaikille pakolliset vähimmäissisällöt. Opettajan tai oppilaiden tärkeinä pitämille lisäsisällöille on jätetty tilaa. "Ennen kysyttiin: mitä? Nyt kysytään: miten? Tämä näkökulman muutos kuvaa perus­opetuksen opetus­suunnitelmauudistusta."

Hyvät käytännöt
Keskeisiä sisältöjä on täydennetty hyvillä käytännöillä. Niiden hyödyntäminen on vapaaehtoista. Hyviin käytänteisiin kerätään koeteltuja esimerkkejä sisällön toteuttamisesta eheyttämisen ja laaja-alaisen osaamisen keinoin. Jos sinulla on toimiva menetelmä keskeisen sisällön toteuttamiseen, ole hyvä ja laita se jakoon. Hyvät käytännöt vain paranevat, kun niitä käsitellään ja kehitellään yhteisöllisesti. Kuva tai video kertoo usein enemmän kuin suuri määrä sanoja.

Tukimateriaalia
Hyviin käytäntöihin liittyviä linkkejä ja muita tukimateriaaleja kerätään tänne. Jos sinulla on keskeiseen sisältöön liittyvää materiaalia tai tietoa sopivista linkeistä, ole hyvä ja laita nekin jakoon.

Tavoitteet
Tavoitteet on kirjoitettu oppilaan päätekäyttäytymisenä: osaa, tunnistaa, muistaa, kykenee vertailemaan, hallitsee... Niitä pitää pystyä käyttämään suoraan arvioinnissa, koska arvioinnin tulee perustua juuri tavoitteisiin. Huomaa, että opettaja voi itsekin halutessaan lisätä tavoitteita, mutta nekin tulee esitellä oppilaille ennen opetusjakson alkua. T-kirjaimella merkitty tavoite viittaa perusteiden oppiaineainekohtaisiin ja L-kirjaimella merkitty laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Perusteista löytyy lisäksi kuudennen ja yhdeksännen vuosiluokan hyvän osaamisen kuvaukset arvosanalle kahdeksan. Niitä voi käyttää arvioinnin apuna.

Koodi
Kunkin keskeisen sisällön eteen on liitetty koodi, jonka tarkoituksena on helpottaa täsmällistä mutta nopeaa viittaamista kyseiseen sisältöön. Se ei osoita esimerkiksi sisältöjen käsittelyjärjestystä. Ensimmäinen numero kertoo vuosiluokan, sillä sisällöt ja tavoitteet pitää opetussuunnitelmassa vuosiluokkaistaa. Koulukohtaisesti sisältöjä voidaan kuitenkin käsitellä halutuilla vuosiluokalla. Näin joudutaan tekemään esimerkiksi yhdysluokilla. Muutokset opetussuunnitelmaan kirjataan koulukohtaisiin pedagogisen toimintakulttuurin tarkennuksiin.

Ajankohtaista ja Nostoja
Ajankohtaista-kentällä tiedotetaan oppiainetta koskevista muutoksista, sopivista näyttelyistä tai muista vähemmän pysyvistä asioista. Nostoja-kentällä korostetaan perusteiden asioita, joita opetussuunnitelman laatijat pitävät erityisen tärkeinä.

Diasarja tai video
Kuva tai video kertoo usein enemmän kuin suuri määrä sanoja. Mikäli sinulla on kuvia tai videoita uuden opetussuunnitelman toteuttamisesta, lähetä niitä kasvatus- ja opetustoimenjohtajalle. Mikäli kuvasta voidaan tunnistaa oppilas, tarvitaan huoltajalta julkaisuun kirjallinen lupa.