Oppilashuolto

Oppilashuolto (UKK)

Mihin oppilashuolto perustuu?
Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin.

Mitkä ovat oppilashuollon kaksi osa-aluetta?
Yhteisöllinen oppilashuolto, joka pyrkii parantamaan koulun toimintakulttuuria ja yksilökohtainen oppilashuolto, joka pyrkii parantamaan yksittäisen oppilaan oppimismahdollisuuksia.

Mikä on koulun oppilashuollossa ensisijaista?
Ennaltaehkäisevä ja koko koulun yhteisöllistä hyvinvointia edistävä ja tukeva toiminta sekä lapsen edun huomioon ottaminen.

Mikä on oppilaan oppilashuollollinen oikeus?
Oppilaalla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Mitkä ovat oppilashuollon tehtävät?
Oppilashuollolla edistetään ja ylläpidetään oppilaiden
- hyvää oppimista eli pedagogista hyvinvointia,
- fyysistä hyvinvointia,
- psyykkistä hyvinvointia,
- sosiaalista hyvinvointia sekä
lisätään niiden edellytyksiä parantavaa toimintaa koulussa.

Miten yksilökohtainen oppilashuolto eroaa pedagogisesta tuesta?
Yksilökohtainen oppilashuolto on oppilaalle vapaaehtoista.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti