Kuntakohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltosuunnitelma UKK

Mikä on kuntakohtaisen oppilashuoltosuunnitelman merkitys?
Sillä turvataan oppilashuollon kunnallinen yhdenmukaisuus ja oppilaiden yhdenvertaisuus. Valkeakoskella on yksi yhtenäinen oppilashuoltosuunnitelma, johon koulut voivat tehdä omia täsmennyksiään. Ne eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa kunnallisten linjausten kanssa.

Mikä on koulukohtaisten täsmennysten merkitys?
Niillä täydennetään kunnallista oppilashuoltosuunnitelmaa täsmentämällä koulun oppilashuollon käytänteitä eli koulun oppilashuollollista toimintakulttuuria. Koulukohtaisiin täsmennyksiin kirjataan vähintään koulun järjestyssäännöt. Koulukohtaiset oppilashuollon täsmennykset sijaitsevat koulun toimintakulttuurin kuvauksissa.

Laatiiko jokainen koulu oman koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelmansa?
Kuntakohtainen oppilashuoltosuunnitelma on linjauksiltaan kaikkien perusopetuksen koulujen yhteinen. Koulu voi täsmentää sitä toimintakulttuurissaan.

Kuka laatii koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelman täsmennykset?
Luontevinta on, että niistä huolehtii koulun oma oppilashuoltoryhmä. Sehän on arviointi- ja suunnitteluryhmä. Vastuu suunnitelman laadinnasta kuuluu kuitenkin viime kädessä rehtorille. Rehtori johtaa koulunsa oppilashuoltoa.

Miten koulun henkilöstö perehdytetään oppilashuoltosuunnitelmaan?
Oppilashuoltosuunnitelmaa käsitellään säännöllisesti muun opetussuunnitelman yhteydessä koulun suunnittelu- ja arviointi-vesoissa sekä yt-ajalla.

Miten hoidetaan oppilashuollon osuus pedagogisissa asiakirjoissa?
Koulu ottaa yhteyttä oppilashuollon asiantuntijaan, jonka alaan tuen tarve ensi sijassa liittyy. Mitään kokousta ei tarvita. Yhteydenotosta tehdään merkintä pedagogiseen asiakirjaan.

Miten voidaan korvata laaja-alaiselle erityisopettajalle osallistuminen koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoukseen koulun keskeytysaikana?
Tähän voidaan käyttää koulukohtaista hallinto-, suunnittelu- ja kehittämiskorvausta.