Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki UKK

Miten nykyinen tukikäsitys poikkeaa vanhasta?
Lähtökohtana on, että jokainen oppilas tarvitsee tukea. Oppilaita ei kuitenkaan enää luokitella erillisiin ryhmiin, vaan annettava tuki on se, joka luokitellaan kolmeen vaiheeseen. Vaiheitten välillä ei kuitenkaan ole selviä rajoja, vaan tuen määrä kasvaa yksilöllisesti. Joku oppilas selviää opettajan ja huoltajan tuella, joku tarvitsee tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta ja joku erityisluokkaa ja koulunkäyntiavustajan palveluita.

Miten oppilaiden edistymistä seurataan järjestelmällisesti ja vertailukelpoisesti?
Sitä varten erityisopettajat ovat valinneet seulontatestistön, joka löytyy omalta sivultaan.