Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarviointi UKK

Mitä tapahtuu, jos oppilas jää yhdeksännellä vuosiluokalla luokalleen?
Mikäli oppilas opiskelee vuosiluokkiin sitomatta, hänen siihenastiset suorituksensa eivät raukea. Hän voi siis keskittyä niihin oppiaineisiin, joiden tavoitteiden saavuttaminen on hylätty.

Kuinka kauan oppilas voi käydä yhdeksättä vuosiluokkaa?
Siihen asti, kun hänen oppivelvollisuutensa kestää. Oppivelvollisuus päättyy sen lukuvuoden lopussa (31.7.) , kun sen alkamisesta on kulunut 10 vuotta, sinä vuonna jolloin oppilas täyttää 17 vuotta.

Entä oppivelvollisuuden jälkeen?
Opetuspäällikkö voi antaa huoltajan hakemuksesta luvan opintojen jatkamiseen myös oppivelvollisuuden jälkeen. Mikäli oppilas on kirjoilla 20.9. voi kunta saada hänen osaltaan puolet valtionosuudesta.

Voiko parantaa päättötodistuksen numeroita?
Ei voi. Kun päättötodistus on saatu, oppilas voi jatkaa ns. kymppiluokalla, mutta sen perustamisesta lautakunta tekee erillisen päätöksen ja myös oppilas saa siitä erillisen todistuksen.