Opintojen aikainen arviointi

Opintojen aikainen arviointi UKK

Mitä opintojen aikainen arviointi on?
Se on oppimisen ohjausta palautteen avulla ennen päättöarviointia.

Mitkä on opintojen aikaisen arvioinnin tehtävät?
- ohjata opiskelua
- kannustaa opiskeluun
- tukea oppimista
- edistää itsearvioinnin taitoja
- edistää vertaisarvioinnin taitoja

Miten opintojen aikaista arviointia toteutetaan?
Oppilaan osaamisen ja edistymisen tasoa kuvataan
- sanallisesti
- tiedottein
- todistuksin

Milloin huoltajalle tiedottaminen on riittävää?
Kun huoltajilta saadaan tätä tukeva palaute.