Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

Arviointikulttuurin toteutumisen seuranta UKK

Miten arviointikulttuurin koulukohtaista toteutumista seurataan lukuvuosittain?
  • Koulu arvioi arviointikulttuurinsa toteutumista esimerkiksi arviointi-vesossa keväällä.
  • Rehtori arvioi arviointikulttuurin toteutumista esimerkiksi kehityskeskustelujen avulla.
  • Tulokset ja kehittäminen kirjataan koulun lukuvuosikertomukseen.
  • Lautakunta käsittelee lukuvuosikertomukset syyskuun kokouksessaan.

Miten arviointikulttuuria itsearvioidaan kunnallisesti?
Parittomina vuosina tehdään itsearviointi tai laatukartoitus, joka koskee myös arviointikulttuuria.

Miten arviointikulttuurista saadaan palautetta huoltajilta?
Parillisina vuosina järjestettävässä perheiden tyytyväisyyskyselyssä yhtenä kohtana on juuri tyytyväisyys koulun arviointikulttuuriin.

Arviointikulttuurista tiedottaminen UKK

Mikä on olennaista, kun tiedotetaan arvioinnista?
Olennaista on avata arvioinnin käytännöt, arvioinnin perustuminen tavoitteisiin sekä monipuoliset näyttömahdollisuudet.

Miten oppilaille tiedotetaan arvioinnista?
Oppilaille selvitetään ennen opetusjakson alkamista, miten jakso tullaan arvioimaan ja mitkä ovat ne sisältöjen tavoitteet, joihin saavutuksia verrataan.

Miten huoltajille tiedotetaan arvioinnista?
Huoltajille tiedotetaan tavoitteista ja arviointimenetelmistä vanhempainilloissa, palautekeskusteluissa sekä Wilmassa.

Miten opettajille tiedotetaan arvioinnista?
Arviointikulttuuria pohditaan aina lukuvuoden alussa koulun suunnittelu-vesossa. Erityisesti arviointikulttuuria tulee avata uusille opettajille perehdytyksen yhteydessä. Arvioinnin ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös Kopeketti-julkaisussa.