Uskonto ja elämänkatsomustieto sekä uskonnolliset tilaisuudet

Elämänkatsomustiedon UKK

Milloin tarjotaan elämänkatsomustietoa oppiaineena?
Kun kunnassa on vähintään kolme uskontokuntiin kuulumatonta oppilasta. Huoltajan pyyntöä ei tarvita.

Voiko enemmistöuskontoon kuuluva valita elämänkatsomustiedon?
Ei.

Kuka voi valita elämänkatsomustiedon?
Huoltajan pyynnöstä oppilas, jolle ei opeteta omaa uskontoa.

Miten pyyntö tehdään?
Rastitetaan oppilaan lukuvuosi-ilmoitukseen tai muulla soveltuvalla tavalla.

Voiko elämänkatsomustietoa opettaa yhdysluokkana uskonnon kanssa.
Ei. Muiden oppiaineiden kanssa kyllä.

Muun uskonnon opetuksen UKK

Miten huoltajat tekevät pyynnön opetettavasta muusta uskonnosta?
Pyyntö tehdään koulutulokkaiden ilmoittautumislomakkeessa tai oppilaan lukuvuosi-ilmoituksessa.

Montako oppilasta tarvitaan, jotta muuta uskontoa pitää opettaa?
Koko kunnassa oppilaita on oltava vähintään kolme. Lisäksi edellytetään huoltajan pyyntöä. Kokonaismäärään lasketaan vain kyseessä olevaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat. Pienemmälläkin määrällä kunta voi halutessaan opetusta järjestää.

Lopetetaanko opetus, jos ryhmä pienenee?
Ei. Aloitettu opetus viedään loppuun.

Miten rehtori voi varmistaa, että oppilas kuuluu johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan?
Hän voi tarvittaessa pyytää oppilaan huoltajalta luotettavan selvityksen jäsenyydestä tai kulttuuritaustan vastaavuudesta.

Miten päätös opetuksesta tehdään?
Päätöksen tekee kasvatus- ja opetustoimenjohtaja hallintolain edellyttämällä tavalla. Muutosta haetaan hallintovalituksella.

Jos uskonnollinen yhdyskunta huolehtii oppilaan uskonnon opetuksesta, niin pitääkö uskontotunnin sijaan opettaa jotain muuta oppiainetta?
Ei. Oppilaalla on tällöin muita vähemmän tunteja kuin tuntijaossa. Jos valintaa ei tehdä eikä yhdyskunta opeta, niin silloin oppilaalle opetetaan koulussa elämänkatsomustietoa.

Mitä merkitään todistukseen, jos yhdyskunta opettaa uskonnon?
Uskonnollisen yhdyskunnan opetusta ei huomioida koulun todistuksessa eli uskonnosta/ elämänkatsomustiedosta ei tule todistukseen mitään merkintää.