Valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet UKK

Pitääkö valinnaisten aineiden olla oppilaalle aidosti valinnaisia?
Kyllä eli oppilaan valittavissa tulee olla ainakin kaksi eri vaihtoehtoa.

Kuka päättää, mitä valinnaisaineita tarjotaan?
Koulut ehdottavat ja kasvatus- ja opetuslautakunta päättää.

Mitä jos koulun valinnaisainetarjonta vaihtelee lukuvuosittain?
Toteutettavat valinnaisainekurssit kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Millaisia valinnaisia aineita voi tarjota?
Joko syventäviä tai soveltavia aineita.

Mitä syventävä valinnainen aine tarkoittaa?
Se syventää tai laajentaa jotain yhteistä oppiainetta.

Mitä soveltava valinnainen aine tarkoittaa?
Se voi yhdistellä eri oppiaineita ja laaja-alaista osaamista.

Mitä koulun valinnaisaineesta pitää kirjoittaa?
- valinnaisainekurssin nimi
- onko kyseessä syventävä vai soveltava kurssi
- mitkä ovat valinnaisainekurssin tavoitteet
- mitkä ovat valinnaisainekurssin keskeiset sisällöt
- miten oppiminen arvostellaan lukuvuositodistuksessa