Yläkoulun taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit Valkeakoskella

Taito- ja taideaineiden valinnaisten tuntien kirjaaminen ja valinta

Mitä valinnaistuntien suunnitelmiin kirjataan?
Taito- ja taideaineiden valinnaistuntien muodostamille syventäville opinnoille laaditaan kullekin oma suunnitelmansa, jossa määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla tunteja tarjotaan.

Miten Valkeakoskella valinta tapahtuu?

Taito- ja taideaineiden syventävät valinnaistunnit valitaan Valkeakoskella 7. luokan kevään aikana tulevaa kahdeksatta ja yhdeksättä vuosiluokkaa varten. Eli valinta tehdään siis samalla sekä 8. että 9. vuosiluokkaa varten.

Toteutuvatko kaikki valinnat?
Ei välttämättä. Valinnaistuntien toteutuminen vaihtelee vuosittain ja kurssin syntyminen riippuu sekä koululle myönnettyjen oppituntien että oppilaiden tekemien valintojen määrästä.

Voiko valinnaiset tunnit vaihtaa?
Voi. Vaihto voidaan tehdä perustellusta syystä toisiin valinnaistunteihin kahden viikon sisällä kurssin alkamisesta. Vaihtoanomus tehdään rehtorille.