Kehittämisverkostoja

Loisto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTON tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä ja luoda sille yhtenäistä rakennetta ja suuntaa. Kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista ja kehittämistä paikallisella tasolla sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Loisto

Majakka

Perusopetuksen kehittämiskouluverkosto Majakassa kehitetään koulutukseen liittyviä uusia ideoita sekä jaetaan tietoa jo olemassa olevista hankkeista.

Majakka

Hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu. Kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa siihen hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Ehdottaja voi olla opettaja, ohjaaja, kehittäjä, hanketoimija, rehtori - kuka tahansa, joka haluaa jakaa joko itse tai yhdessä muiden kanssa kehittämänsä hyvän käytännön.

Hyvät käytännöt