Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu / Saamen kielten etäopetushanke

Saamen kielten etäopetushanke

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa hallinnoima hanke. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke kestää 31.12.2020 asti. 

Hankkeessa kartoitetaan saamen kielten opetuksen tarve ja tilanne saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, kehitetään saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja, kehitetään etäopetukseen sopiva opetussuunnitelma ja annetaan perusopetuksen oppilaille ja lukion opiskelijoille perusopetusta täydentävää saamen kielen opetusta verkossa. 

Pilottihankkeen tarkoituksena on parantaa saamelaisopetuksen saavutettavuutta ja saattaa yhä useampi saamelaisoppilas saamen kielen opetuksen piiriin etäyhteyksiä käyttäen. Saamen kielen opetus on monenlaisten haasteiden edessä, ja uusia, etäyhteyksiä hyödyntäviä menetelmiä on syytä kehittää, jotta laadukasta opetusta voidaan jatkossa tarjota yhä laajemmalla alueella asuvalle saamelaisväestölle. Saamelaisopetuksen resursseja on hajallaan ympäri maata, ja niiden koordinointi ja tarvealueille ohjaaminen on erityisen tärkeää, jotta varmistetaan oikeus kielen oppimiseen ja mahdollisuus saada jatkossakin saamenkielisiä työntekijöitä ja toimijoita yhteisöön.

Lukuvuonna 2018-2019 annamme kaksi viikkotuntia saamen kielen etäopetusta inarin-, koltan- ja pohjoissaamessa peruskoulun oppilaille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä