Oppilaiden osallisuus - Turun OPS 2016

Turun perusopetuksen koulujen kaikessa toiminnassa vahvistetaan jokaisen oppilaan kokemusta osallisuudesta, mikä merkitsee, että oppilas kuuluu kouluyhteisöön sen tasa-arvoisena jäsenenä, hänen toiminnallaan on merkitystä ja hän voi vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteisönsä asioihin.

Oppilaan osallisuutta omaan opiskeluunsa ja koulunkäyntiinsä vahvistetaan pitämällä häntä keskeisenä henkilönä ja ohjaamalla häntä omien ja oman oppilasryhmänsä tavoitteiden asettamisessa sekä oppimisen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Oppilasta ohjataan tekemään valintoja ja vaikuttamaan omaan oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä sekä löytämään parhaat tapansa oppia ja työskennellä. Häntä kannustetaan ottamaan vastuuta omista asioistaan ja toimimaan yhdessä toisten kanssa ympäristönsä hyväksi. Elämänhallinnan taitoja harjoitellaan monipuolisesti.

Oppilaan osallisuus toteutuu myös edustuksellisesti. Jokaiselta luokalta valitaan edustaja oppilaskunnan hallitukseen. Edustajan kautta tieto kulkee jokaisesta luokasta oppilaskunnan hallitukseen ja hallituksesta luokkaan. Oppilaskunnan hallituksen vaalissa oppilaat toteuttavat demokraattista päätöksentekoa.

Oppilaskunnan hallitus toimii vuorovaikutuksessa rehtorin ja koulun muun henkilöstön kanssa.

Oppilaskunnan hallitus kehittää ja arvioi toimintaansa vuosittaisen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen avulla yhdessä muiden oppilaiden ja henkilöstön kanssa.

Oppilaskunnan hallitukselle valitaan ainakin puheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja. Oppilaskunnan edustajat osallistuvat koulun henkilöstökokouksiin ja koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän (KOR) kokouksiin aina silloin, kun käsiteltävässä asiassa tarvitaan oppilaiden näkökulmaa.

Oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä Lasten Parlamentin ja Nuorisovaltuuston kanssa. Yhteistyö on vuorovaikutteista, tieto välittyy oppilaskunnan hallituksen kautta kouluihin ja luokkiin.

Turun perusopetuksessa ns. luokkatunneilla (lutu) oppilaalla on mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Jokainen oppilas tulee kuulluksi ja saa vaikuttamisen mahdollisuuden omassa perusopetusryhmässään. Luokkatunteja järjestetään pääsääntöisesti kuukausittain. Luokanopettaja ja luokanohjaaja vastaavat luokkatuntien järjestämisestä yhdessä oppilaiden kanssa.

Jokaisen oppilaan osallisuus rakentuu arjen koulutyön lisäksi luokkatuntien ja oppilaskuntatoiminnan ympärille.

Verkkovaikuttamisella tarkoitetaan jokaisen oppilaan mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihin valtakunnallisten ja paikallisten verkkovaikuttamiskanavien kautta.

OHJE:
Koulun opetussuunnitelmassa
kuvataan luokkatuntien järjestämisen periaatteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä