Elämyspolku

Turun OPS - Elämyspolku

Elämyspolku on perusopetuksen aikana toteutettava suunnitelma, joka yhdistää opetussuunnitelmaan perustuvan koulun ulkopuolisen toiminnan eheäksi kokonaisuudeksi. Elämyspolku tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, ilmiöpohjaista oppimista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä.

Elämyspolulla oppilas toimii oppimisympäristöissä, joissa hän saa kulttuuriin, ympäristöön, kestävään kehitykseen, liikuntaan ja yrittäjyyteen liittyviä kokemuksia esimerkiksi retkillä ja vierailuilla.

Elämyspolku on sisällytetty oppiaineiden vuosiluokkaisiin tavoitteisiin ja sisältöihin. Elämyspolulla tehdään usein yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tällaisia tahoja ovat Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala ja ympäristötoimiala, alueella toimivat yritykset, yhdistykset, seurat sekä muut mahdolliset yhteistyötahot.
(Tukimateriaali) www.elamyspolku.fi
Turun OPS sivu 29