Sockermålningar

25.9 har ungefär hälften av barnen gjort fina sockermålningar. Vi fortsätter nästa vecka med resten av gruppen. 1 dl socker och 2 dl vatten värms upp tills sockret smultit. Sedan låter man det svalna lite och strycker sockervattnet över teckningen. Sedan droppar/stänker man färg med penseln. Det kräver ganska mycket handfasthet och kräver också att man inte tar för mycket vatten på penseln så att teckningen inte blir för blöt.

Här tränas bland annat förmågan att vänta, lyssna, att kunna tolka instruktioner, förmågan att dela och förstås även finmotoriken.

"När det gäller den visuella uttrycksförmågan är målet att utveckla barnens
förhållande till bildkonst, annan visuell kultur och kulturarvet. Barnen ska ges
möjligheter att njuta av att skapa bilder och få estetiska upplevelser och erfaren-
heter av konst. Barnen ska träna sitt visuella tänkande och sin förmåga att iaktta
och tolka bilder genom att uttrycka sig visuellt på flera olika sätt. Förmågan att
skapa bilder utvecklas med hjälp av olika sinnen och genom att skapa samband
med andra uttrycksformer. Barnen ska få pröva att skapa bilder på olika sätt
och med olika verktyg och material, till exempel genom att måla, rita, bygga och
skapa mediepresentationer. Tillsammans med barnen ska man iaktta och analy-
sera bilder, konstverk, medieinnehåll och föremål som barnen själva producerat... Barnen ska handledas att tolka
och beskriva sina tankar om budskapet i bilderna. Bilder ska studeras med av-
seende på till exempel färg, form, material, upphovsman, i vilket sammanhang
bilderna visas och vilka känslor de framkallar."

- Citatet är taget ur planen för småbarnspedagogik s 42-

Tämän kuvan tekstivastine: (tyhjä tekstivastine)

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä