Gullvivorna besökte Barkersparken

Idag 29.8 var Gullvivorna ute på vift till Barkersparken . Vi gungade, klättrade, lekte i sandlådan och hade det riktigt trevlig😀.

Att göra utflykter tillsammans stärker gruppens samhörighet. Man måste samarbeta för att promenaden ska lyckas och öva sig på att vara vaksam.Under utflykten iakttar man och tar hänsyn till sin omgivning och sina kamrater, samt lär sig att följa regler och instruktioner. Väl framme får man på ett mångsidigt sätt öva de motoriska förmågorna genom att klättra,springa, hoppa och balansera.

Förankring i läroplanen:

Jag och vår gemenskap

"Småbarnspedagogikens uppdrag är att utveckla barnens förmåga att förstå mångfalden i närmiljön och att öva sig att fungera i den."

GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK s 46

Jag utforskar min omgivning

"Att göra utflykter i naturen och i den byggda miljön samt att undersöka om-
givningen är en viktig del av den småbarnspedagogiska verksamheten. Genom positiva upplevelser lär sig barnet att njuta av naturen och närmiljön och det stärker barnets förhållande till sin omgivning."

GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK s 48

Jag växer, rör på mig och utvecklas

" Barnen ska uppmuntras att vara ute, leka och röra på sig under alla årstider. Utöver handledd fysisk aktivitet ska barnen också varje dag ges tillräckliga möjligheter att fritt röra på sig både inomhus och utomhus. Den fysiska fostran ska vara regelbunden och
barncentrerad, mångsidig och målinriktad. Tillräcklig fysisk aktivitet är viktig för barnets sunda uppväxt, utveckling, lärande och välbefinnande. Fysisk aktivitet innebär olika typer av rörelseaktiviteter och olika ansträngande sätt att röra på
sig, till exempel att leka inomhus och utomhus, samt att göra utflykter och delta i ledda rörelsestunder...Att röra på sig tillsammans utvecklar barnens sociala
färdigheter, så som kommunikationsfärdigheter och självregleringsförmåga."

GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 2018 s 50

Tämän kuvan tekstivastine: (tyhjä tekstivastine)

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä