Natur & Teknik

Natur och teknik i småbarnspedagogiken

Svenskspråkiga småbarnspedagogiken i samarbete med Åbo Akademi utbildat lärare inom naturvetenskaper och forskandearbetssätt. Trots satsningarna upplever vi på området att vi behöver närma oss naturvetenskaper på mera funktionellt sätt. Vi anser att naturvetenskaper är ett naturligt och vardagligt innehållsområde som tex språket som behöver implementeras på alla enheter, i alla grupper och alla barn blir delaktiga.

I detta projekt, som fungerar som en pilot, har vi valt att fokusera på två fenomen; vatten och skogen. Vår tanke är att skapa ett större projekt där ett flertal olika fenomen utarbetas till ett lättillgängligt material som ska stöda det pedagogiska arbetet med naturvetenskaper inom småbarnspedagogiken.

Projektet, metoder, material synliggörs och dokumenteras på svenska områdets Pedanet-sidor. På så sätt blir det tillgängligt för allmänheten och kan användas av alla intresserade så väl på olika daghem och förskolor som i hemmen. Genom en digital plattform kan även materialet utvecklas, nya idéer och innehåll tilläggas samt skapa ett forum för pedagoger att dela med sig av egna erfarenheter.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä