Hallinto

Ohjausryhmän kokoukset

Ohjausryhmän kokous 4.4. pöytäkirja

Ohjausryhmän kokous

Aika: Tiistai 4.4.2017 klo 8.30 - 9.40
Paikka: Kemin lyseon lukio
Läsnä Marko Kaarlela (puheenjohtaja), Sari Hekkanen-Olervo, Helena Niemitalo, Jaakko Junes, Pekka Mäkelä, Perttu Piekkari, Essi Varajärvi

Asialista

43 Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Sari Hekkanen-Olervo.

44§ Edellisen kerran pöytäkirja
Käytiin läpi pöytäkirja ja hyväksyttiin.

45§ Taloustilanne
Rahaa on käyttämättä vielä noin 24 000 euroa.

46§ Hannele Matinlassin ehdottamat koulutukset

1) Finnoschoolin Pia Lumme on lähestynyt meitä ja tarjonnut seutukunnallemme koulutuksia, jotka voitaisiin toteuttaa vielä tänä keväänä. Pia esitti päivämääriksi esimerkiksi seuraavia: 12.4., 13.4. tai 14.4., 24.4

8.5., 9.5., 10.5., 11.5. Kertoi, että muistakin päivämääristä voidaan sopia tarvittaessa.

Koulutuspäivän hinta sama kuin aiemmin eli 3000e (sis.matkakorvauksen) + alv.

Koulutuksen aiheet
a) toiminnallisia kielenoppimisen menetelmiä
b) toiminnallisia matematiikan oppimisen menetelmiä
c) Scratch ja Scratch Jr. -koulutukset oepttajille

Ehdotamme koulutuspäiviksi 24.4., 8.5. ja 9.5. Helena Niemitalo hoitaa asiaa eteenpäin.

2) Koulunkäyntiohjaajille koulutus, jossa opiskellaan haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kohtaamista ja ohjaamista. Pekalla oli kaiketi jo konseptiakin tähän koulutukseen Kemissä järjestetyn koulutuksen kokemuksella?

Kenellekään ei ole tarkempaa tietoa asiasta. Pekka Mäkelä selvittää asiaa.

3) Kolmantena asiana on, että olen kysynyt Pekalta, että maksaisiko Osuvin –hanke yhdelle luokanopettajalle Toiminnallisen matematiikan kakkosluokan koulutuksen. Hankkeen rahoillahan kustannettiin kolmelle luokanopettajalle syksyllä Toiminnallisen matematiikan ensimmäisen luokan koulutus.

Osuvin-hanke maksaa yllä mainitun koulutuksen mahdollisesti myös useammalle luokanopettajalle.

47§ Mahdolliset muut koulutukset
Suomen Palopäällystöliitto, Opetushallitus, aluehallintovirastot, OAJ, Suomen rehtorit ry, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Kuntaliitto ja SPEK järjestävät opetusalan turvallisuusfoorumin 25.-27.4.2017. Kohderyhmänä hankkeen esimiehet.

48§ Hankkeen päättyminen ja seuraava kokous
Hankkeen ohjausryhmän seuraava ja viimeinen kokous sekä loppuseminaari perjantaina 12.5. Oulussa. Perttu ja Sari miettivät ohjelman (Escape-room ja ruokailu?). Laskujen täytyy olla kirjattuna kirjanpitoon toukokuun loppuun mennessä.

Ohjausryhmän kokous 24.1. pöytäkirja

Läsnä: Marko Kaarlela (puheenjohtaja), Sari Hekkanen-Olervo, Helena Niemitalo, Jaakko Junes, Susanne Nyman, Pekka Mäkelä ja Perttu Piekkari, Sari Lantto

Paikka: Keminmaan lukio, luokka 3

Aika: tiistai 24.1. klo 8.30

37§ Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Helena Niemitalo

38§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi 14.12.2016 ja 8.11.2016 kokousten pöytäkirjat.

39§ Talous
Pekka Mäkelä kertoi hankkeen taloustilanteesta.
Tällä hetkellä kulunut 20 513 €.
Osa kuntien vuoden 2016 laskutuksista puuttuu vielä. Vuoden 2016 laskutukset toimitetaan Pekka Mäkelälle 31.1.2017 mennessä.
Kunnat voivat laskuttaa
- aineryhmävastaavien kuukausittaiset 50 € korvaukset syyskuu 2016 - joulukuu 2016
- matkakustannukset aineryhmien kokouksiin
- ohjausryhmän jäsenten matkakustannukset
- ohjausryhmään osallistuvien työaika (12 h 45 min) omarahoitusosuuteen
- erilaisiin koulutuksiin osallistuvien osallistumismaksut (matka- ja sijaiskustannukset omarahoitusosuuteen)
- ohjausryhmän koulutuskustannuksiin liittyvät kustannukset (osallistumis-, matka- ja majoituskustannukset)

40§ Kevään toiminnan suunnittelua
- Kevään aikana tulossa hallinnolle suunnattu Microsoft excel-koulutus - alustavasti iltapäivät 12.30 - 15.30 7.2. (perusteet) ja 4.4. ja 5.4. (edistyneet samalla ohjelmalla).
- Lukiot osallistuvat SUREn ja YTL koulutukseen 8.2.2017.
- Luokanopettajille / aineenopettajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua koulutuksiin (osallistumismaksut hankkeelle) ja järjestää alueelle koulutusta (hanke kustantaa kouluttajan kustannukset, osallistujien matka- ja sijaiskustannukset omarahoitusosuutta).
- Johanna Kulju esittää matematiikkapajan järjestämistä alueen esi- ja alkuopetuksen opettajille. Kouluttajalle korvataan luentopalkkion lisäksi tunti yhden koulutustunnin järjestämiseksi - esim. kolmen tunnin koulutus - kuuden tunnin laskutus oman ylituntipalkkion mukaisesti.
- Tulossa koulutusta koulusihteereille
- Tarvetta oppilas- ja opiskeluhuollon koulutukseen
- Hämeenlinnan ITK-päivät 5.-7.4. - hankkeelle osallistumismaksu ja ohjausryhmän matka- ja majoituskustannukset
- Tablet 2017 seminaari Kaarinassa 7.-8.2. / ilm. 1.2. mennessä / osallistumismaksu
- Hankkeelle kirjataan myös muut hankkeen tavoitteisiin sopivin koulutusten osallistumiseen liittyvät kustannukset (matka- ja sijaiskustannukset omavastuuseen)

- Aineryhmien vastaavat opettajat velvoitetaan aktivoimaan oman aineryhmän toimintaa (esim. koulutusta, vertaismentorointia) oman työajan ulkopuolella neljän tunnin verran.
Aineryhmien vetäjät löytyvät:
https://peda.net/tornio/tyl/hjp/osuvin/ajy
Tapaamisista ja koulutuksista tiedotetaan omalle kohderyhmälle ja Pekka Mäkelälle laajemmin välitettäväksi.
Tapaamiset ja koulutukset osallistujaluetteloineen kirjataan OSUVIN-kalenteriin.

- Koulutuksia järjestävä / koulutuksiin haluava opettaja esittää toiveensa omalle rehtorilleen ja luvan saatuaan sopii hankkeen mahdollisesta rahoituksesta Pekka Mäkelän kanssa.

41§ Seuraava kokous
Tiistai 21.3.2017 klo 8.30 Kemin lyseon lukiolla

42§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.17


Ohjausryhmän kokous 14.12.2016 Pöytäkirja

Läsnä: Marko Kaarlela (puheenjohtaja), Sari Hekkanen-Olervo, Helena Niemitalo, Jaakko Junes, Susanne Nyman, Pekka Mäkelä ja Perttu Piekkari, Sari Lantto

Paikka: Kemi, Merihovi

Aika 14.12. klo 12.00-13.45

32§ Sihteerin valinta

33§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Siirrettiin seuraavaan kertaan

34§ Palaute koulutuspäivästä 18.11.2016
Palautekyselyn perusteella päivä on suurimman osan kohdalla onnistunut. Erityisen onnistuneeksi oli koettu iltapäivän työpajat ja niiden sisällöt.

Ruokailussa oli ongelmia.

35§ Talous ja kevään 2017 toiminnan suunnittelua
Kevään toimintaa suunnitellaan tammikuussa seuraavassa palaverissa Keminmaalla 24.1. klo 8.30 Keminmaan lukiolla. Tällöin taloudesta on paremmat tiedot.

36§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Kommentit


Ohjausryhmän kokous 8.11.2016 muistio

Läsnä: Marko Kaarlela (puheenjohtaja), Sari Hekkanen-Olervo, Essi Varajärvi, Helena Niemitalo, Jaakko Junes, Susanne Nyman, Pekka Mäkelä ja Perttu Piekkari, Sari Lantto

Paikka: Tornion yhteislyseon lukio

Aika 8.11.2016 klo 8.30-10.00

MUISTIO

27§ Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Marko Kaarlela.

28§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.

29§ Veso-päivän 19.11. suunnittelua
Ohjelma käytiin läpi yhdessä ja sinne tehtiin muutamia tarkennuksia.

Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 288 henkilöä. Ohjausryhmän jäsenet muistuttavat kunnissaan ilmoittautumisen tärkeydestä tiistaina 8.11. Ilmoittautuminen päättyy 11.11.2016 klo 11.11.

Luennoitsijoiden laskut ohjataan Kemin lyseon lukion osuvin-hankkeelle laskutusosoitteeseen

Kemin kaupunki/Talouspalvelut/Ostolaskut
Valtakatu 26
94100 Kemi
Viite: Kemin lyseon lukio/Osuvin -hanke
VERKKOLASKUTUSOSOITE (SUOSITUS)
*Verkkolaskuosoite*
*OVT-tunnus*
*Operaattori*
*Välittäjän tunnus*
Kemin kaupunki
FI7451310020000569
OP-POHJOLA-ryhmä
OKOYFIHH
Kemin kaupunki
003702104276
BASWARE OYJ
BAWCFI22
Myös sähköiseen laskuun viite: Kemin lyseon lukio/Osuvin -hanke.

Alueen kouluista tulevien opettajien palkkaperusteena kouluttajanroolissa on hinnoittelutunnuksen 40407037 Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja opetusvelvollisuuden 20 mukaan tuleva kertaylituntipalkkio. Tuntipalkka(45min) on 38,92 euroa ja laskuun hankkeelta lisätään sivukulut.

Pekka Mäkelä laatii lehdistötiedotteen paikallislehdille ja YLE Kemille ilmoittautumisen päätyttyä eli viimeistään maanantaina 14.11.2016

Pekka Mäkelä laatii palautekyselyn osallistuville koulutuspäivän jälkeen.

30§ Muut asiat
Ei muita asioita

31§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00

Ohjausryhmän kokous 24.10.2016 Muistio

Paikka: Tornion yhteislyseon lukio, alakerran neuvotteluhuone

Aika: 24.10.2016 klo 13.00-

Läsnä: Marko Kaarlela (puheenjohtaja), Sari Hekkanen-Olervo, Essi Varajärvi, Helena Niemitalo, Jaakko Junes, Susanne Nyman, Pekka Mäkelä ja Perttu Piekkari

Esityslista

23§ Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Sari Hekkanen-Olervo.

24§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.

25§ Veso-päivän 19.11. suunnittelua
Puheenjohtaja kirjasi tiedossa olevat asiat Excel-pohjaan. Työpajat ja niiden vetäjät ilmoitetaan Marko Kaarlelalle sähköpostitse viimeistään keskiviikkona 2.11.2016 klo 10.00. Marko tekee ilmoittautumislomakkeen heti tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumiset työpajoihin viimeistään perjantaina 11.11.2016

26§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Ohjausryhmän kokous 27.9.2016 Muistio

Paikka: Syväkankaan koulu, Kemi

Aika: 27.8. klo 9.00-11.10

Läsnä: Marko Kaarlela (puheenjohtaja), Sari Hekkanen-Olervo, Essi Varajärvi, Helena Niemitalo, Jaakko Junes, Susanne Nyman, Pekka Mäkelä ja Perttu Piekkari

Pöytäkirja

17§ Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Susanne Nyman.

18§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan.

19§ Aineryhmien yhteysopettajatilanne ja ensimmäinen kokoontuminen

Aineryhmän tehtävät

Aineryhmä Vastuuhenkilö Aineryhmien kokoajat
AI Pekka Mäkelä Henna Järvi (Jaana Angeria, Taina Auno)
MAFYKE Marko Kaarlela Tarja Huhtelin, Aira Karassaari, Helena Pyörälä
TT, BI, MA Helena Niemitalo Tuomas Perkkiö, Seija Oikarinen, Jenni Savolainen
HI, YH Pekka Mäkelä Kari Filpus, Erja Aikavuori, Outi Leinonen
UE, ET, PS, FI Pekka Mäkelä Annika Kuusisto, Timo Tikkala
Kielet Sari Hekkanen-Olervo Riitta Raitio, Kaija Savikuja, Pirjo Ylimaula
Taito- ja taideaineet Essi Varajärvi Mika Hodju, Mervi Paalanen
Erityisopetus Jaakko Junes Antero Hyytiäinen
Alkuopetus Perttu Piekkari Sinikka Himola, Marjut Ylimaunu
3. - 4. lk
5. - 6. lk
Susanne Nyman

-
-

Pohjois-Suomen oppimisen tuen päivät järjestetään Oulussa 18.11. - 19.11. Antero Hyytiäinen kokoaa Ouluun lähtijät.
Oppilas- ja opiskeluhuollon koulutustilaisuus järjestetään eri ajankohtana. Koulutoimenjohtaja Anu Kosonen selvittää.

20§ Aleellisen koulutuspäivän 19.11.2016 suunnittelua
* Paikka tai paikat
luennot Lappian pääsalissa
työpajat lukiolla sekä Seminaarin koululla

* Päivän rakenne
klo 8.30 - 9.00 aamukahvi
klo 9.00 - 9.10 alkusanat
klo 9.10 - 10.10 luento 1
klo 10.10 - 10.15 tauko
klo 10.15 - 11.15 luento 2
klo 11.15 - 12.15 siirtyminen ja ruokailu
klo 12.15 - 16.00 työpajat Tornion yhteislyseon lukiolla, aineryhmätyöskentely, kahvi työskentelyn lomassa

* Luennoitsijat (Risto Hotulainen, Marja Tam, Linda Liukas)
* Työpajat yht noin 20 (aineryhmät määrittelevät, sen lisäksi FinnoSchoolin 2 pajaa)
* Marko Kaarlela hoitaa ilmoittautumislomakkeen. Ohjausryhmä vastaa työpajojen ohjelman kirjaamisesta Markon tekemään koontiin, joka löytyy Pedanetista.

21§ Muu toiminta
Seuraava kokous ma 24.10. klo 13.00-16.00 Torniossa Yhteislyseon lukiolla.

22§ Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 11.10.

Liitteet:

Pohja vesopäivän 19.11. ohjelmarungoksi

Ohjausryhmän kokous 22.8.2016

Paikka: Putaan koulu, Hannulankatu 7, 95420 TORNIO

Aika: 22.8. klo 12.00-14.00

Läsnä: Marko Kaarlela (puheenjohtaja), Sari Hekkanen-Olervo, Essi Varajärvi, Helena Niemitalo, Jaakko Junes, Susanne Nyman, Pekka Mäkelä ja Perttu Piekkari

Pöytäkirja

10§ Sihteeriksi valittiin Susanne Nyman.

11§ Puheenjohtaja Marko Kaarlela referoi edellisen kokouksen pöytäkirjan.

12§ Toimintasuunnitelman täydentäminen
Aineryhmien vetäjille korvataan 1.9.2016 - 31.5. 2017 50€ kuukaudessa + sivukulut . Aineryhmän vetäjät kutsuvat aineryhmän koolle sekä kartoittavat aineryhmän jäsenten koulutustarpeen. Aineryhmien vetäjien lukumäärä aineryhmittäin:

aine vetäjien lukumäärä
äidinkieli 3
matemaattis-luonnontieteelliset aineet 3
biologia, maantieto, terveystieto 3
historia, yhteiskuntaoppi 3
uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia 3
kielet 3
taito- ja taideaineet (ko, ts, tn, li, ku) 2
erityisopetus 2
alkuopetus 2
3. - 4. lk 2
5. - 6. lk 2

Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on mahdollisuus osallistua hankkeen aikana alkuopetuksen opettajille järjestettävään koulutukseen. Alueellinen täydennyskoulutuspäivä järjestetään 19.11.2016.

13§ Hankkeen talousarvio ja käyttösuunnitelma

Hankehakemus
Hankkeesta voi anoa rahoitusta seuraaviin koulutuksiin:
- ainejärjestöjen koulutuspäivät, joissa käsitellään arvointia sekä uuden OPSin jalkauttamista (esim. Maolin päivät 1.-2.10. Oulussa)
- AVIn järjestämät koulutukset
- OPH:n järjestämät koulutukset
- OPI-päivät Oulussa 3. - 4.2.2017
- Pro Rexi 29. - 30.9.2016 / Pro lukio 3. - 4.11.2016

Rahoitusanomukset osoitetaan Pekka Mäkelälle osoitteeseen pekka.makela@edukemi.fi Anomus on tehtävä ennen koulutusta. Hyväksytyistä koulutuksista raportoidaan omalle aineryhmälle. Näin jaetaan osaamista sekä koulutuksen vaikuttavuutta laajemmalle.

Ohjausryhmän matkakulut kokouksiin ja koulutuksiin laskutetaan hankkeelta. Sijaiskulut kirjataan omavastuuosuuteen.

14§ Alueellinen täydennyskoulutuspäivä 19.11. (peruskoulut ja lukiot)
Seuraavat ohjausryhmän jäsenet kutsuvat aineryhmät koolle. Ryhmän koulutustarpeet kartoitetaan pe 23.9. mennessä. Ensimmäisessä kokouksessa tarkistetaan myös Pedanetissa olevat yhteystiedot.

AI Pekka Mäkelä (Henna Järvi)
MAFYKE Marko Kaarlela
TT, BI, MA Helena Niemitalo
HI, YH Pekka Mäkelä
UE, TT, PS, FI Pekka Mäkelä
Kielet Sari Hekkanen-Olervo
Taito- ja taideaineet Essi Varajärvi
Erityisopetus Jaakko Junes
Alkuopetus Perttu Piekkari
3. - 4. lk
5. - 6. lk
Susanne Nyman

15§ Muut asiat

16§ Seuraava kokous
ti 27.9. klo 9.00 - 11.00 Syväkankaan koulullaOhjausryhmän kokous 8.6.2016

Ohjausryhmän kokous 8.6.2016

Paikka: Kemin lyseon lukio

Aika: 8.6.2016 klo 10.40-12.05

Läsnä: Marko Kaarlela, Sari Hekkanen-Olervo, Essi Varajärvi, Helena Niemitalo, Jaakko Junes, Susanne Nyman, Pekka Mäkelä ja Perttu Piekkari

Pöytäkirja

5§ Hankkeen sivusto
Marko Kaarlela esitteli hankkeen sivustoa. Hankkeen sivusto löytyy Tornion yhteislyseon lukion Pedanet-sivulta. Sivustolta löytyy koulutuksista täytettävä lomake, joka on aina täytettävä ja liitettävä Kalenteriin (uusi tapahtuma). Kaikki hankkeeseen liittyvät tapahtumat kirjataan Kalenteriin. Aineryhmät ja yhteystiedot -kohtaan kirjataan henkilöiden nimet ja yhteystiedot 15.8.2016 mennessä.

6§ Aineryhmien tilanteet
Syksyllä aloitetaan selvittää eri ryhmien koulutustarpeita nopeasti.

7§ Alueellisen veso-päivän tai päivien suunnittelu
Yksi alueellinen koulutus samana päivänä mahdollisesti jakaudutaan kahdelle eri paikkakunnalle. Esitetään sivistysjohtajille alueellisen veson päiväksi la 19.11.2016.

8§ Yhteistyö Finnoschool-yrityksen kanssa
Suunnitellaan mahdollisia työpajoja vesopäivään yrityksen kanssa.

9§ Muut asiat
Seuraava ohjausryhmän kokous 22.8.2016 klo 12.00-14.00 Putaan koululla. Putaan koulun esittely rehtoreille klo 14-15.Osuvin-hankkeen aloituskokous 31.3.2016

OSUVIN -hanke
Ohjausryhmä
31.3.2016
​ESITYSLISTA


Aika:​31.3.2016 klo 13.00

Paikka: Kemin lyseon lukio

1§​Kokouksen avaus

2§​Kokouksen järjestäytyminen

3§​Hankkeen esittely

4§​Hankkeen toiminnan organisointi

5§​ToimintasuunnitelmaKokouksen avaus

Esitys
Puh.joht.​Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.

Päätös
Ohjausryhmä
31.3.2016 1 §
Läsnäolijat: Marko Kaarlela, Sari Hekkanen-Olervo, Essi Varajärvi, Helena Niemitalo, Jaako Junes, Susanne Nyman, Pekka Mäkelä, Marjaana Kamula Kummu, Margit Kettunen

Kokouksen järjestäytyminen


Esitys
Puh.joht. ​Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri ja sovitaan ​pöytäkirjan tarkistamistavasta.
Päätös
Ohjausryhmä
31.3.2016 2 §
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Kaarlela ja sihteeriksi Margit Kettunen. Pöytäkirjan tarkastus toteutetaan aina ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjat toimitetaan sähköisesti kaikille ohjausryhmän jäsenille.

Hankkeen esittely


Esitys
Puh.joht.
​Margit Kettunen esittelee hankkeen.
Päätös
Ohajusryhmä
31.3.2016 3 §
Margit Kettunen esitteli hankkeen. Hankehakemus, jonka aluehallintovirasto hyväksyi esitetyssä muodossa jaettiin ohjausryhmän jäsenille.
Hankkeen esittelyssä kävi ilmi, että hanke on yhdistelmä kahdesta erillisestä hakemuksesta. Hankkeen kohderyhmänä on hankkeessa mukana olevien kuntien peruskoulujen ja lukioiden opetushenkilöstö ja opetuksen tukihenkilöstö (koulunkäynninohjaajat ja avustajat, koulu/oppilaitossihteerit, oppilashuollon henkilöstö)

Hankkeen toiminnan organisointi


Esitys
Puh.joht.
Päätetään siitä, millä tavalla hankkeen toiminnassa huomioidaan se, että Lapin aluehallintoviraston esityksen mukaan lopullinen hanke on yhdistelmä kahdesta erillisestä hankkeesta ja päätetään ohjausryhmän lopullinen kokoonpano.​


Päätös
Ohjausryhmä
31.3.2016 4 §

Ohjausryhmää laajennettiin siten, että ohjausryhmään päätettiin kutsua Torniosta Kokkokankaan koulun rehtori.
Toimintasuunnitelman laadinnassa huomioidaan koko henkilöstön koulutustarve. Todettiin myös, että rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sekä koulukuraattorien ja oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön koulutustarve tulee hankkeessa erityisesti huomioida.
Hankkeen toimintaa varten laaditaan Pedanet sivut.
Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Marko Kaarlela. Sihteeri valitaan joka kokouksessa erikseen ja pöytäkirja tarkastetaan aina seuraavassa kokouksessa.Toimintasuunnitelma


Esitys
Puh.joht
​Käynnistetään toimintasuunnitelman laadinta


Päätös
Ohjausryhmä
31.3.2016
​Toimintasuunnitelman osalta päätettiin seuraavaa
• Kartoitetaan henkilöstön koulutustarve ja järjestetään koulutusta esiin tuleen tarpeen mukaisesti.
• Järjestetään eri henkilöstöryhmille alueellista koulutusta sekä selvitetään ulkopuolisten tahojen koulutustarjonta.
• Mahdollistetaan opettajille tvt-, opetusmenetelmä- ja/tai arviointikoulutukseen osallistuminen.
• Järjestetään opettajille mahdollisuuksia oppilaitosvierailuhin ja opetuksen seurantaan sekä hankkeessa mukana oleviin kouluihin että muihin opettajia kiinnostaviin oppilaitoksiin.
• Alueellisiin koulutustilaisuuksiin kutsutaan asiantuntijoita sekä opetuksen ja arvioinnin uudistamista kokeilevia opettajia.
• Työhyvinvoinnin edistäminen ja siitä huolehtiminen integroituu hankkeen koko toimintaan.
• Hankkeen puitteissa pyritään järjestämään yksi yhteinen alueellinen veso koulutuspäivä. Ongelmaksi nousi se, että Torniossa ja Tervolassa menee lukuvuonna 2016-2017 kaksi veso koulutuspäivää lukuvuoden alussa toiminnan käynnistämiseen.
• Valittiin ohjausryhmästä vastuuhenkilöt selvittämään eri henkilöstöryhmien täydennyskoulutustoiveet. Vastuuhenkilöt kutsuvat koolle henkilöstöryhmien edustajat kevätlukukauden aikana. Luokanopettajien ja aineenopettajien koollekutsuminen päätettiin kuitenkin siirtää ensi syksyyn.


• ​Oppilaitossihteerit / Pekka Mäkelä
• ​Kuraattorit, koulupsykologit ja muut oppilashuollon toimijat / ​Jaakko Junes
• ​Rehtorit ja koulunjohtajat / Marko Kaarlela
• ​Koulunkäynninohjaajat / Essi Varajärvi
• ​Luokanopettajat / Susanne Nyman
• Aineenopettajat / Sari Hekkanen-Olervo ja Helena Niemitalo
• Esi- ja alkuopettajat / Kokkokankaan koulun rehtori

Koulunjohtaja / rehtoritapaaminen ja seuraava ohjausryhmän kokous yhdistetään ja pyritään pitämään alkukesästä.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä