Tietotekniikka

Tietotekniikka

Tietotekniikan oppitunneilla harjoittelemme tietokoneen peruskäyttöä ja -käsitteitä. Harjoittelemme tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, esitysgrafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmistojen käyttöä.

Oppituntien puitteissa on mahdollisuus valtakunnallisen @- tai A-ajokortin suorittamiseen. A-korttitutkinnon suorittanut osaa sujuvasti käyttää tietokonetta, hallitsee valittujen työvälineohjelmien peruskäytön ja tuntee tietotekniikan peruskäsitteet.

Ajan puitteissa ja oppilaiden mielenkiinnon perusteella valikoimme edellisten lisäksi mukaan esim. ohjelmointia tai www-sivujen tekemistä.