Tietostrategia

Kyläjoen koulun tietostrategia

1. Johdanto

Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Me Kyläjoen koululla huolehdimme siitä, että meillä kaikilla on mahdollisuudet tvt-osaamisen kehittämiseen. Tätä tvt-suunnitelmaa eli tietostrategiaa hyödynnämme suunnitelmallisesti kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä, kuten Tornion opetustoimen tvt-strategiassa ja OPS2016:n perusteissa edellytetään.


2. Visio

Meillä kaikilla ja kaikissa koulun tiloissa tvt on tärkeä ja luonteva osa oppimista ja opetusta.

Voimme ottaa uusia tvt-ratkaisuja käyttöön tarpeen mukaan oppimista edistämään ja tukemaan.

Voimme käyttää oppilaidemme tietoteknisiä laitteita oppimisen tukena.

Olemme aktiivisia ja luovia tvt:n käyttäjiä.

Teemme, opimme ja oivallamme yhdessä.

Emme kulje digitaalisessa sumussa.3. Osaamisen kehittäminen

3.1. Oppilaat

Ohjaamme oppilaita ymmärtämään tvt:n käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.

Opastamme oppilaita käyttämään tvt:tä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

Opetamme oppilaita käyttämään tvt:tä tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

Tarjoamme oppilaille kokemuksia ja harjoittelua tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.

3.2. Henkilökunta

Koulutuksen ja opiskelun pitää tukea koulumme toimintaa ja opetusta sekä tämän suunnitelman toteutumista. Osaaminen lähtee omasta halusta kehittyä. Me kaikki emme tarvitse samanlaisia tvt-taitoja, mutta perustaidot on pitää olla jokaisella. Tvt-osaamista ja kehittämisen tarvetta arvioimme Opeka-kyselyn avulla.

KenGuru -materiaalin tarkoituksena on toimia meidän itseopiskelumme ja yhteisopiskelumme tukimateriaalina, joka vastaa jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin.

Vertaistuki ja yhdessä oppiminen ovat tärkeässä asemassa meidän tvt-osaamistamme kehittäessä. Meidän tulee pohtia myös, miten tässä voimme hyödyntää oppilaidemme osaamista.

Tavoitteena on, että tvt on meillä luonteva ja arkinen osa ammattitaitoamme, eikä tvt:n opetuskäyttöä nähdä pedagogisesta osaamisesta erillisenä taitona.

Lähitulevaisuuden kärkihankkeemme ovat tvt-taitotason yleinen kohottaminen, yhdessä oppiminen ja e-oppimateriaalien hyödyntäminen.


4. Oppimisympäristö


Tvt on olennainen osa koulumme oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistamme oppilaiden osallisuutta ja yhdessä oppimista sekä tuemme oppilaiden yksilöllisyyttä. Kehittäessämme koulumme oppimisympäristöjä, otamme käyttöön uusia tvt-ratkaisuja käyttöön tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan oppimista edistämään ja tukemaan. Voimme käyttää oppilaidemme tietoteknisiä laitteita oppimisen tukena kotien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistamme, että kaikilla meidän oppilailla on mahdollisuus tvt:n käyttöön.


5. Seuranta ja arviointi

Seuraamme ja arvioimme tämän strategian toteutumista pitkin kouluvuotta tvt-vastaavan johdolla. Tarkemmin pureudumme toimintamme toteutumiseen ja sen kehittämiseen keväällä, kun arvioimme mennyttä lukuvuotta.

Liitteet:

Kyläjoen tietostrategia 2016-18

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä