Oppilaskunta

Oppilaskunta tomii

Kyläjoen koulussa toimii oppilaskunta.
Sen jäseniä ovat kaikki koulun oppilaat.

Hallitus

Oppilaskunnalle valitaan vuosittain hallitus.
Siihen valitaan jokaiselta luokalta yksi jäsen ja yksi varajäsen.

Hallituksen "ministerit" tänä lukuvuotena ovat:
  • 1. lk
  • 2. lk
  • 3. lk
  • 4. lk
  • 5. lk
  • 6. lk

Ensiksi on varsinainen ministeri ja sitten varaministeri.
Oppilaskunnan ohjaajana toimii erityisopettaja Maire Ylitalo.