Opiskelu

Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Oppiminen on oppilaan aikaisempiin
 • tietoihin,
 • taitoihin ja
 • kokemuksiin
pohjautuvaa päämääräsuuntautunutta toimintaa.

Oppilas on aktiivinen toimija:
 • hän asettaa tavoitteita,
 • ratkaisee ongelmia itsenäisesti ja
 • ratkaisee ongelmia yhdessä muiden kanssa.

Oppilas reflektoi

 • oppimisprosessejaan,
 • kokemuksiaan ja
 • tunteitaan.

Oppiminen on erottamaton osa yksilön kokonaisvaltaista elinikäistä ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa
 • vertaisryhmän,
 • opettajan,
 • kouluyhteisön jäsenten,
 • koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja
 • eri yhteisöjen kanssa
erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan.

Tavoitteellinen oppiminen on taito.
Oppimisprosessia ohjaavat
 • omista oppimisprosesseistaan tietoisuus,
 • itseohjautuvuus
 • kiinnostuksen kohteet,
 • arvostukset,
 • työskentelytavat ja
 • tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestään oppijana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä