5 Tasa-arvotyötä ohjaava suunnitelma

5 Tasa-arvotyötä ohjaava suunnitelma

Tasa-arvoisessa koulussa jokainen oppilas uskaltaa olla oma itsensä tuntien olonsa turvalliseksi. Oppilaat viihtyvät ja tuntevat osallisuutta omaan kouluyhteisöönsä. Tasa-arvotyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että työ perustuu koulun ja sen oppilaiden tarpeisiin. Toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan kuuluu selvitys koulun tasa-arvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Tasa-arvosuunnittelussa luodaan yhteinen ja kirjataan käsitys

  • millainen on tasa-arvoinen koulu
  • mitkä asiat koulussa voivat estää sukupuolten tasa-arvon toteutumista
  • mitkä asiat edistävät sukupuolten tasa-arvoa koulussa
  • millä edellytyksillä ja toimintatavoilla oppilailla on sukupuolesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa koulun toimintaan
  • miten puututaan häirintään ja ennaltaehkäistään sitä.

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma laaditaan aina yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa.

Tasa-arvolaissa säädetään myös tasa-arvosuunnittelun painopisteistä. Tasa-arvotyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota

  • opetuksen järjestämiseen
  • oppimiseroihin
  • opintosuoritusten arviointiin
  • sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä