4 Tavoitteet ja aikataulu

4 Tavoitteet ja aikataulu

Toivakan kunnan esi- ja perusopetuksen tasa-arvosuunnitelma laaditaan useammalle vuodelle kerrallaan ja vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan sisällytetään toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteita ja toiminnan arviointia.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käydään läpi opetushenkilökunnan kanssa pohtien miten omassa työssä kukin voi edistää tasa-arvoajattelua ja yhdenvertaisuusajattelua
Koulujen johtoryhmä huolehtii, että arvioinnissa ja opetuksessa toteutuu tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Myös lapset ja nuoret osallistetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamiseen ja arviointiin.


Käytännön toimiin ja tavoitteisiin voivat sisältyä tasa-arvotilanteen kartoitus eri menetelmillä, tasa-arvon edistäminen eri oppiaineissa ja esim. TET-jaksoilla, toimintakulttuurin kehittämiseen tähtäävät toiminnot ja tavoitteet, tasa-arvopäivän viettäminen (Minna Canthin päivä 19.3.) tai tasa-arvoon keskittyvän monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden ja aikataulujen sekä toiminnallisen toteutumisen arvioinnista vastaa koulujen laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat rehtori, koulujen apulaisjohtajat, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, esiopetuksen opettaja, koulunkäynnin ohjaaja sekä oppilaskunnan edustajat.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä