Toivakan kunnan esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022 - 2024

Miksi tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaissuunnitelma?

Hyvinvoinnin vuosikellon sisällyttäminen tähän suunnitelmaan konkretiaksi, työnjako
Hyvinvointisuunnittelija- työstää eteenpäin


Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvolain mukaan oppilaitokset ovat velvollisia laatimaan toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman eli toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on työkalu, joka tukee sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikessa oppilaitoksen toiminnassa. Velvoite suunnitelman laatimiseen koskee kaikkia koulutusta järjestäviä oppilaitoksia.

Koulutuksen järjestäjä vastaa, että oppilaitokset laativat toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman. Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:

  • selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta
  • tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi
  • arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää, että tasa-arvon edistämistyö on jatkuvaa ja suunnitelmallista. Huomioita tulee kiinnittää muun muassa opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.


Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä (ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, politiikka, ay-toiminta, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, muu henkilöön liittyvä syy). Yhdenvertaisuuslain mukaan:

  • koulutuksen järjestäjän on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan
  • ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Oppilaitoksella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi.

Tasa-arvotyö on taitolaji (Opetushallitus)
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi koul…
Tasa-arvolaki 609/1986 (Finlex)
Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 (Finlex)

Toivakan kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022- 2024- prosessi

Toivakan kunnan esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018-2020.docx

Käsittelyprosessi

- rehtori valmistelee
- KOR-VA käsittelee (koulujen oppilashuolto- ja VAKA- monitoimijainen ryhmä), kommentoi, muokkaa
- koulujen johtoryhmä käsittelee, kommentoi, muokkaa
- käsitellään koko opetushenkilöstön kanssa 
- oppilaskunnan ohjaava opettaja käsittelee oppilaskunnan hallituksen kanssa, muiden oppilaiden osallistaminen
- rehtori valmistelee lautakunnalle
- sivistyslautakunta käsittelee
- voimassaoleva versio Peda.net

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä