Sähköiset oppimisympäristöt

Kouluissa käytettävistä sähköisistä oppimisympäristöistä

Peda.net on Jyväskylän yliopiston hallinnoima sähköinen oppimisympäristö, ja myös tämä koulun kotisivu on tehty kyseiseen palveluun. Uuden opetussuunnitelman ohjaamana olemme ottaneet peda.netin aktiiviseen käyttöön lukuvuodesta 2016-2017 lähtien. Oppilaille luodaan omat tunnukset huoltajien avustamana ja suostumuksella kolmannesta luokasta alkaen. Peda.netin OmaTilaan luodaan ns. kasvun kansio, jota täydennetään joka vuosi aina peruskoulun päättymiseen asti. Kasvun kansio on portfolio, joka kuvastaa oppilaan kasvua ja kehitystä. Tämän kansion lisäksi peda.netiä hyödynnetään monenlaisten tehtävien ja ohjeiden jakamisalustana, tehtävien palautuspaikkana, keskustelufoorumina ja koulun toiminnasta kertovana tiedotusvälineenä.

Lukuvuoden 2018-2019 aikana otimme henkilökohtaiset Google Workspace for Education -tilit (aiemmin Google suite for Education) käyttöön kaikille 3. luokan ja sitä vanhemmille oppilaille. Kyseinen Google-tili on ominaisuuksiltaan vastaava kuin yksityiskäyttäjille tarkoitettu Gmail-tili, lukuunottamatta sitä että siitä on suljettu pois joitain Googlen sovelluksia, joissa on ikärajat (mm. Google+ sosiaalisen median palvelu sekä Youtube). Lisäksi on hyvä huomata, että koulutilit ovat suojatumpia kuin kaupallisesti hyödynnettävät yksityiset Gmail-tilit. Voimme hallinnoida Google-tilejä koulussa, mikä on tärkeää silloin kun oppilas unohtaa salasanansa. Googlen koulutilistä löytyy lisää tietoa esimerkiksi täältä. Google-tilin käyttö mahdollistaa Googlen monipuolisten sovellusten käytön (mm. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, diaesitykset) sekä pilviteknologioiden hyödyntämisen opetuksessa. Koulussamme on käytössä Google Chromebook-kannettavat tietokoneet, joihin kirjaudutaan henkilökohtaisilla Google-tunnuksilla. Googlen koulutilien luominen on kuitenkin luvanvaraista, joten kysymme lukuvuoden alussa huoltajan suostumuksen tilien luomiselle ja käytölle. Toivomuksemme on, että voisimme hyödyntää Googlen palveluita tehokkaasti opetuksessa ja sen vuoksi saisimme siihen kaikilta huoltajilta suostumuksen.

"ViLLE on Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksella kehitetty oppimisjärjestelmä, joka tarjoaa oppilaalle ja opettajalle tietoa oppimisestaan." Lainaus ViLLE:n kotisivuilta (viittaus 9.8.2021). ViLLE-koulutuksen saaneet opettajat voivat käyttää ViLLEä opetuksessaan ja sen kokeilemista on aloitettu Toivakan koulukeskuskessa lukuvuonna 2020-21. Näitä kokeiluja on tehty joissain alaluokissa että myös yläkoulun puolella ja jatketaan toivon mukaan lisääntyvässä määrin. ViLLE:n käyttöön pyydetään huoltajien suostumus. 

Edellämainittujen oppimis- ja työskentely-ympäristöjen tietosuojaselosteet löytyvät Toivakan kunnan kotisivuilta.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä