Huoltajille

Kouluissa käytettävistä sähköisistä oppimisympäristöistä

Peda.net on Jyväskylän yliopiston hallinnoima sähköinen oppimisympäristö, ja myös tämä koulun kotisivu on tehty kyseiseen palveluun. Uuden opetussuunnitelman ohjaamana olemme ottaneet peda.netin aktiiviseen käyttöön lukuvuodesta 2016-2017 lähtien. Oppilaille luodaan omat tunnukset huoltajien avustamana ja suostumuksella kolmannesta luokasta alkaen. Peda.netin OmaTilaan luodaan ns. kasvun kansio, jota täydennetään joka vuosi aina peruskoulun päättymiseen asti. Kasvun kansio on portfolio, joka kuvastaa oppilaan kasvua ja kehitystä. Tämän kansion lisäksi peda.netiä hyödynnetään monenlaisten tehtävien ja ohjeiden jakamisalustana, tehtävien palautuspaikkana, keskustelufoorumina ja koulun toiminnasta kertovana tiedotusvälineenä.

Linkki Toivakan kunnan sivuilla olevaan tietosuojaselosteeseen (peda.net).

Lukuvuoden 2018-2019 aikana otimme henkilökohtaiset Google suite for education -tilit käyttöön kaikille 3. luokan ja sitä vanhemmille oppilaille. Kyseinen GSE-tili on ominaisuuksiltaan vastaava kuin yksityiskäyttäjille tarkoitettu Gmail-tili, lukuunottamatta sitä että siitä on suljettu pois joitain Googlen sovelluksia, joissa on ikärajat (mm. Google+ sosiaalisen median palvelu sekä Youtube). Lisäksi on hyvä huomata, että koulutilit ovat suojatumpia kuin kaupallisesti hyödynnettävät yksityiset Gmail-tilit. Voimme hallinnoida GSE-tilejä koulussa, mikä on tärkeää silloin kun oppilas unohtaa salasanansa. Googlen koulutilistä löytyy lisää tietoa esimerkiksi täältä. Google-tilin käyttö mahdollistaa Googlen monipuolisten sovellusten käytön (mm. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, diaesitykset) sekä pilviteknologioiden hyödyntämisen opetuksessa. Koulussamme on käytössä Google Chromebook-kannettavat tietokoneet, joihin kirjaudutaan henkilökohtaisilla Google-tunnuksilla. Googlen koulutilien luominen on kuitenkin luvanvaraista, joten kysymme lukuvuoden alussa huoltajan suostumuksen tilien luomiselle ja käytölle. Toivomuksemme on, että voisimme hyödyntää Googlen palveluita tehokkaasti opetuksessa ja sen vuoksi saisimme siihen kaikilta huoltajilta suostumuksen.

Linkki Toivakan kunnan sivuilla olevaan tietosuojaselosteeseen (Google Suite fo Education).

Lukuvuonna 2019-2020 4.-6.luokat käyttävät koulussa myös Qridi-arviointiohjelmistoa. Jokaiselle oppilaalle on luotu henkilökohtaiset tunnukset tähän palveluun (https://qridi.fi/). Qridin käyttö liittyy uuden opetussuunnitelman sisältämiin tavoitteisiin oppilaan työskentelyn ohjaamisessa ja sen formatiivisessa arvioinnissa.