Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

1.-2. luokka
Sisältö Tavoite Toteutus
Tablettien käyttö Laitteen käynnistys ja sammutus, tiedon tallentaminen Koulun ipad-laitteet
Tekstinkäsittelyn alkeet ja näppäimistön käyttö Kirjoittamisen harjoittelu ja kymmensormijärjestelmään tutustuminen Näppistaituri
Oppimispelit ja sähköiset oppimateriaalit Oppikirjasarjojen sähköisten materiaalien käyttö Yhteisesti sekä oppilaiden omilla tunnuksilla tableteilla
Selaimen käyttö, tiedonhankinta Selaimen avaus, nettisivulle pääseminen (esim. oppimispelin löytäminen) Yhteisesti sekä itsenäisesti tableteilla
Netiketti Tutustuminen netin turvalliseen käyttöön Esimerkiksi yhdessä keskustellen
Median turvallinen käyttö Tietojen luovutus, salasanojen henkilökohtaisuus, ikärajat Esimerkiksi yhdessä keskustellen

Ohjelmointi Tutustuminen ohjelmointiin Scratch Jr/Scratch

3.-4. -luokka
Sisältö Tavoite Toteutus
Näppäimistön käyttö Kymmensormijärjestelmän harjoitteleminen Näppistaituri
Tekstinkäsittely Tekstinkäsittelyn alkeet, kuvan liittäminen tekstiin Google Docs, Google Slides, peda.net
Tietokoneohjelmien käyttö Käytön perusperiaatteet; valikot, toimintopainikkeet Oppimispelit, henkilökohtaiset tunnukset peda.net -sivustolle. Peda.netiin toteutetaan ns. kasvun kansio.
Tiedon hankinta Tiedon hankkimisen harjoittelu Selain, ohjelmat, videot, oppimispelit
Sähköposti Sähköpostin alkeet; kirjautuminen, sähköpostin lähettäminen ja lukeminen, uloskirjautuminen Jokaiselle oma sähköpostiosoite (Googlen Gmail)
Netiketti Tutustuminen netin turvalliseen käyttöön, mitä voi julkaista ja mitä ei Esimerkiksi yhdessä keskustellen
Tekijänoikeudet Tutustuminen tekijänoikeuksiin Kuvien käyttö, lähteiden merkitseminen
Ohjelmointi Ohjelmoinnin harjoitteleminen Scratch Jr/Scratch, code.org

5.-6. -luokka
Sisältö Tavoite Toteutus
Esitelmä sähköisessä muodossa Sähköisessä muodossa olevan esitelmän teko ja esittely Google Docs, Google Slides
Sähköposti Sähköpostin käyttö; kirjautuminen, sähköpostin lähettäminen ja lukeminen, uloskirjautuminen Googlen Gmail
Sähköiset ympäristöt Koulukäytössä olevien söhköisten ympäristöjen käyttö ja tallennetun materiaalien jakaminen opettajalle/vertaisille Henkilökohtaiset tunnukset peda.net -sivustolle ja Google Suite for Education -ohjelmiin. Peda.netiin toteutetaan ns. kasvun kansio.
Lähdekritiikki Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedonhankintaan, harjoitellaan lähdekriittisyyttä sekä erilaisten tietokantojen ja hakupalveluiden käyttöä Keskustellen, harjoitellen ja osana esitelmiä
Sosiaalinen media Oppilas ymmärtää vastuunsa ja hyvät tavat sosiaalisen median käyttäjänä. Esimerkiksi keskustellen
Oppimispelit Oppimispelien itsenäinen käyttö (kirjautuminen, pelaaminen, uloskirjautuminen) Oppikirjakustantajien oppimispelit (esim. Otava, Sanomapro, Bingel)
Ohjelmointi Ohjelmoinnin harjoitteleminen Scratch Jr/Scratch, code.org


7.-9.-luokka
Sisältö Tavoite Toteutus
Oppimisympäristöt Oppilas hallitsee koulussa käytettävien oppimisympäristöjen käytön  peda.net, Google Suite for Education, molemmissa henkilökohtaiset tunnukset. Peda.netiin toteutetaan ns. kasvun kansio
Laitteet ja ohjelmistot Oppilas syventää ymmärtämystään eri laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttö- ja toimintalogiikasta. Osaa hyödyntää internetiä ja ohjelmien omia ohjeistuksia. Osaa valita tarkoituksenmukaisen ohjelman työkalukseen eri tilanteissa. Koulun käytössä ovat erityisesti Chromebookit ja iPadit sekä niiden sovellukset ja ohjelmat
Toimisto-ohjelmat Oppilas osaa peruskäytön tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikkaohjelmista Google Docs- tekstinkäsittely, Google Sheets- taulukkolaskenta ja Google Slides-esitysgrafiikka
Sähköposti Oppilas hallitsee sähköpostin käytön (lähetys, edelleenlähetys, liitteet, roskapostin suodatus)

Googlen Gmail
Sosiaalinen media Oppilas ymmärtää vastuunsa ja hyvät tavat sosiaalisen median käyttäjänä. Oman mediapersoonan ja mediamaun tiedostaminen Esimerkiksi keskustellen, erityisesti osana äidinkielen opiskelua.
Tiedon hankinta Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedonhankintaan, harjoitellaan lähdekriittisyyttä sekä erilaisten tietokantojen ja hakupalveluiden käyttö Osana eri oppiaineiden tiedonhakutehtäviä
Tietoturva Oppilas osaa suojautua tietoturvariskeiltä (esim. hyvä salasana, uloskirjautuminen yhteislaitteilta) sekä oppii välttymään tiedon häviämiseltä Osana eri oppiaineissa tapahtuvaa TVT-työskentelyä
Tekijänoikeus Oppilas ymmärtää, mitä käsite tekijänoikeus tarkoittaa ja mitä seurauksia voi olla vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta Esim. kopiraittila.fi
Ohjelmointi Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja iPad: esim. ScratchJr, LightBot, selaimella Scratch-ympäristö ja Python-kieli. Micro:bit-laitteiden käyttö. Ohjelmointi on erityisesti osa matematiikan opiskelua.