Oppilashuolto

Oppilashuolto

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Uuden lain mukaisesti koululla on opiskeluhuoltoryhmä ja asiantuntijaryhmä.

Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on opiskeluhuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmia ehkäisevä työ. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisjohtaja, opinto-ohjaaja, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Ryhmä kokoontuu 4-5 kertaa lukuvuodessa.
Asiantuntijaryhmän tehtävänä on oppijan/oppilasryhmän tuen ja opiskeluhuollon tarpeen selvittäminen sekä toimenpiteistä sopiminen. Ryhmään kuuluvat kussakin yksittäisessä tapauksessa ainoastaan sellaiset henkilöt (asiantuntijat), joille asia välttämättä kuuluu. Vastuu ryhmän koolle kutsumisesta on sillä henkilöllä, kenelle se työtehtävien puolesta ensisijaisesti kuuluu (luokanopettaja, luokanvalvoja, erityisopettaja, aineenopettaja yksittäisessä aineessa). Toimenpiteistä sovittaessa asiantuntijaryhmään kutsutaan myös oppilaan huoltaja. Asiantuntijaryhmä kokoontuu tarvittaessa.
Koulupsykologi on koululla keskiviikkoisin.

Koululla on olemassa kriisisuunnitelma, joka on lakisääteinen opetussuunnitelmaan kuuluva turvallisuussuunnitelma. Koulun turvallisuussuunnitelma löytyy koulun opetussuunnitelmasta. Koulun kriisiryhmään kuuluvat rehtori Juhani Holopainen, apulaisjohtaja Janne Karanta, terveydenhoitaja Lotta Kuha, erityisopettaja Marja-Leena Tiainen, erityisopettaja Eliisa Ainali, erityisopettaja Aila Pelkonen-Front ja oppilaanohjaaja Marita Hintsa-Sillgren.