Oppilashuolto

Oppilashuolto (päivitetty 26.5.2021)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on astunut voimaan 1.8.2014. 

LISÄÄ Oppilaan tukeminen ja oppilashuollon vuosikello sekä ohje yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän kokoontumiseen

Yhteisöllinen oppilashuolto (4§) on ensisijainen oppilashuollon muoto

Koulukohtaisen, yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän (KOR, molempien koulujen yhteinen) tehtävänä on oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä edistävä työ, oppilashuollon suunnittelu ja kehittäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmia ehkäisevä työ.
Yhteisöllinen oppilashuolto on kaikkien vastuulla.

KOR- ryhmään kuuluvat rehtori (puheenjohtaja), koulujen apulaisjohtajat, opinto-ohjaaja, erityisopettajat (lv 2020-21 kaikki, lv 2021-22 edustus vuorotellen), kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 15-16. Lisäksi KOR-ryhmään kutsutaan osallistumaan luokan - ja aineenopettajia, eri erityistehtävistä vastaavia, huoltajia, oppilaita ja/tai yhteistyökumppaneita riippuen käsiteltävistä asioista.


Asiantuntijaryhmä/ yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä

kootaan tapauskohtaisesti ja vastuu koollekutsumisesta kuuluu sille henkilölle, kenellä huoli herää. Ensisijaisesti työtehtävien puolesta ryhmän kokoaminen kuuluu luokan- aineen- erityisopettajalle tai luokanvalvojalle. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluita (19§), mutta yhteistyö huoltajien kanssa ryhmää kootessa on välttämätöntä ja huoltajalta pyydetään lupa ryhmän kokoonpanoon. Ryhmään kuuluvat kussakin yksittäisessä tapauksessa ainoastaan sellaiset henkilöt (asiantuntijat), joille asia välttämättä kuuluu.

Koulupsykologi on koululla tiistaisin ja tarvittaessa keskiviikkoisin.
Koulukuraattori on koululla torstaisin ja tarvittaessa muinakin päivinä.
Kouluterveydenhoitaja on koululla kaikkina muina päivinä paitsi torstaisin.
Psykiatrinen sairaanhoitaja on koululla maanantaisin ja parillisina viikkoina keskiviikkoisin.

Koululla on olemassa kriisisuunnitelma, joka on lakisääteinen opetussuunnitelmaan kuuluva turvallisuussuunnitelma.
Toivakkaan ollaan perustamassa hallinnonalat ylittävä kriisiryhmä.
Koulujen yhteiseen kriisiryhmään kuuluvat rehtori, koulujen apulaisjohtajat, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä