Tukiopetus

Tukiopetus

Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneelle tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. POL 16§.

Aloitteen tukiopetuksen järjestämisestä tekee ensisijaisesti opettaja. Myös oppilaan huoltaja tai oppilas itse voi tehdä aloitteen.

Tukiopetus pyrkii tukemaan oppimista ja vahvistamaan oppilaan itseluottamusta ja innostamaan häntä koulutyöhön. Tukiopetuksella autetaan oppilasta myönteisten opiskeluasenteiden ja itseluottamuksen kehittymisessä, tarkoituksenmukaisten työskentelytottumusten omaksumisessa sekä perustietojen ja taitojen oppimisessa. Opettaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen, milloin lapsi on tukiopetuksessa.