Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmä

Koulussamme toimii kaksi oppilashuoltoryhmää, molempien kuntien oppilaille omansa. Ryhmän tehtävänä on tukea sekä opettajien työtä että oppilaiden koulunkäyntiä, ennakoida mahdollisia ongelmia ja kehittää koulun toimintaa.

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat tarpeen mukaan erityisopettaja, koulun johtaja, luokanopettaja, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä kouluterveydenhoitaja. Oppilashuoltoon liittyvissä asioissa vanhemmat voivat ottaa yhteyttä keneen tahansa edellä mainituista.