Koulupsykologi ja -kuraattori

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Toivakan koulupsykologina toimii 13.8.2019 alkaen Karoliina Kekkonen. Koulupsykologi on Toivakassa keskiviikkoisin. Koulupsykologin työhuone on Toivakan koulukeskuksessa. Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun työntekijöiden kanssa.

Koulupsykologin työ suuntautuu pääasiassa lapsen/nuoren oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien asioiden selvittelyyn ja tukemiseen. Koulupsykologin työhön kuuluvat mm. ohjaus ja neuvonta, keskusteluavun tarjoaminen ja oppimisvaikeuksien arviointi. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä opettajat, vanhemmat tai lapsi/nuori itse.

Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja häntä sitoo vaitiolovelvollisuus, mutta oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto on tärkeä välittää myös opettajan tietoon.

Koulupsykologien palvelut ovat maksuttomia ja hän ohjaa tarvittaessa myös muiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelujen pariin.

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä puhelimitse. Puhelinaika koulupsykologilla on keskiviikkoisin 12.30-13.00, puhelinvastaajaan voi jättää yhteydenottopyynnön milloin vain. Puhelut numeroon 0142668145, tekstiviestit 0505119053. Sähköpostilla ja Wilmassa voi jättää yhteydenottopyynnön, henkilötietoja sähköisiin viesteihin ei voi laittaa.Koulukuraattori Elisa Mustosen tavoittaa numerosta 050-400 4608. Koulukuraattorion työntekijä, jonka kanssa voi luottamuksellisesti keskustella koulunkäyntiin, kavereihin ja kotiin liittyvistä asioista. Koulukuraattori osaa tarvittaessa etsiä oppilaan tarvitsemaa tukea ja apua ja hän pitää yhteyttä tarpeen mukaan vanhempiin, opettajiin sekä muihin työntekijöihin.

Myös vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta, kasvatusasioista tai lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista.