Erityisopetus

Erityisopetus

Erityisopetuksen avulla pyritään tukemaan oppilaan koulunkäyntiä. Opetus tapahtuu pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena luokassa. Oppilas voi saada yleistä tukea, tehostettua tukea tai erityistä tukea. Tehostettu tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan yhdessä kodin kanssa. Erityisessä tuessa oppilaalle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa HOJKS (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Vanhempien tuki ja kannustus ovat erityisen tärkeää oppilaan edistymisen turvaamiseksi.