Säännöt

Kankaisten kyläkoulun säännöt

Koulun ilmapiiri. Voit vaikuttaa koulun ilmapiiriin ja viihtyisyyteen. Muistathan hyvät tavat: tervehdi, ole kohtelias, kiitä, auta. Jokaisella on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja kokea olonsa turvalliseksi, tasa-arvoiseksi ja yhdenvertaiseksi. Kiusaamista ei hyväksytä. Rumaa ja sopimatonta kielenkäyttöä ei sallita. Ratkaise erimielisyydet ja riidat keskustellen, ei nyrkkejä apuna käyttäen. Hyväksy erilaisuus: arvosta itseäsi mutta anna arvo toisellekin. Huolehdi koulutehtävistäsi. Ole täsmällinen. Anna työrauha.

Yhteinen ja oma omaisuus. Kohtele työvälineitä, varusteita ja tavaroita siten, että seuraavakin käyttäjä voi niitä käyttää. Jätä kotiin koulutyöhön kuulumattomat tavarat. Älä ota toisen omaa. Älä kopio omiin töihisi tekstiä tai kuvia lähdettä ilmoittamatta. Älä julkaise toisesta otettua valokuvaa ilman lupaa. Opettaja voi tarvittaessa tarkistaa ja ottaa haltuunsa sopimattomat tavarat tai aineet.

Välitunti. Välitunti on kaikille virkistymistä varten. Pysy välituntialueella. Leiki ja toimi niin, että et vahingoita itseäsi, toisia ihmisiä, luontoa etkä koulurakennusta. Lumipallojen heittely ei ole suotavaa: heittelystä sovitaan tilanteiden ja olosuhteiden mukaan. Pakkaraja talvella on -15°C.

Ruokailu. Jonota rauhassa ja ota ruokaa vain sen verran kuin syöt. Maista kaikkea ja noudata hyviä ruokatapoja.

Koulumatka. Hyvät tavat ja asianmukainen käytös kuuluvat myös koulumatkalle. Noudata liikennesääntöjä. Koulumme suosittaa, että pyörällä tultaisiin kouluun kolmannelta luokalta alkaen, pyöräilykypärää käyttäen. Huoltajan on ilmoitettava taksille, jos lapsi ei käytä taksikyytiä, ettei taksi odota turhaan aamulla tai iltapäivällä. Sukset on hyvä niputtaa kuljetuksen ajaksi. Bussikortit on palautettava koululle lukuvuoden lopussa. Kadonneista korteista peritään korvaus.

Poissaolot. Huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaolosta koululle Wilman kautta tai puhelimitse. Luokanopettaja voi antaa luvan enintään kolmen päivän ja rehtori pidempään poissaoloon.

Vastuu. Olet vastuussa omasta toiminnastasi. Korjaat ja/ tai korvaat rikkomasi sekä sovitat tekosi.

Kurinpito. Jos oppilas ei noudata koulun sääntöjä eikä muuta toimintaansa, etenemme seuraavan sopimuksen mukaisesti: 1. Kasvatuskeskustelu (oppilas ja opettaja). 2. Kasvatuskeskustelu (oppilas ja opettaja) ja tieto kotiin Wilman kautta. 3. Kasvatuskeskustelu (oppilas ja rehtori). 4. Oppilaan puhelu koulusta kotiin ja tapahtumien selvitys. 5. Kasvatuskeskustelu (oppilas, opettaja, kuraattori, rehtori, vanhemmat). 6. Jälki-istunto. 7. Kirjallinen varoitus. 8. Määräaikainen erottaminen. Mikäli oppilaan rikkomus on vakava, voidaan jälki-istunto määrätä suoraan.

Nämä säännöt on päivitetty keskusteluissa Kankaisten koulun vanhempien ja oppilaiden kanssa lokakuussa 2017.