Marxilainen kritiikki

Marxilainen liberalismin kritiikki

Karl Marx (1818–1883) oli saksalainen taloustieteilijä-filosofi, jonka mukaan valtio, joka turvaa vain järjestyksen, suosii omistavaa luokkaa. Jos ihmiset eivät ole vapaita valitsemaan elämänkohtaloaan, pyrkimys pelkän omistusoikeuden turvaamiseen ylläpitää sortovaltaa. Keskeisenä syynä on epäoikeudenmukainen kapitalistinen talousjärjestelmä, jonka ehdoilla työvoima joutuu myymään työpanoksensa omistavan luokan vauraudeksi. Marxin mukaan teollistumisen aikaansaama työn tehostuminen ei kanavoitunut työntekijöiden palkkoihin, koska omistava luokka riisti sen liikevoitokseen. Teollinen yhteiskunta oli Marxin mukaan luokkayhteiskunta: jokainen yhteiskunta, jossa on ihmisiä, jotka eivät osallistu omalla työllään välittömään tuotantoon mutta jotka hyötyvät muiden työn tuottamasta lisäarvosta, on luokkayhteiskunta. Vasta yksityisomistukseen nojaavan talousjärjestelmän kumoamisella ja tuotantovälineiden haltuunotolla voidaan taata luokkayhteiskunnan murskaaminen, jolloin kaikki pääsevät nauttimaan taloudellisen kehityksen hedelmistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä