Todellisuuden lokerointi

Luokittelun haaste

Ajattelu etenee luokitusten kautta. Kaavamaisuudella on arvonsa myös luovan ajattelun ehtoina. Ajattelun läpimurtojen nimeäminen ja ymmärtäminen antaa aineksia luovalle ja analyyttiselle ajattelulle. On esimerkiksi mielekästä tietää ero moraalifilosofisten kysymysten ja tieto-opillisten kysymysten välillä. Siitä, että minulla ei ole täyttä varmuutta toisten ihmisten olemassa olosta, ei seuraa, että minulla olisi moraalinen oikeus tehdä mitä tahansa.

Mikä on esimerkiksi kielteisen stereotypian eli ennakkoluulon ja tarpeellisen käsitteellisen kategorisoinnin välinen ero?

Jos teen todellisuuttani ymmärrettäväksi käyttämällä käsitteellistä kategoriaa ”rotu”, minua voidaan kritisoida ennakkoluuloista rotu-käsitteen käyttöhistorian tähden. Monien mielestä on moraalisesti kyseenalaista käyttää rotuhygieniaan ja natsismiin assosioituvaa sanaa. Kuitenkin joidenkin tällä vuosituhannella tehtyjen geenitutkimusten perusteella eri mantereilla asuvilla ihmisillä on sellaisia geneettisiä eroja, jotka oikeuttavat manterekohtaiset kategorisoinnit.

"Rotu" on poliittisesti arka käsite, joten geenitutkimuksen tuloksiin kannattaa perehtyä itse. Tutki onko todella niin, että sellaisia manterekohtaisia geneettisiä eroja on olemassa, jotka oikeuttavat manterekohtaiset kategorisoinnit.

Katso esimerkiksi nämä niin pääset alkuun:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä