Pitääkö kaikella olla aina syy?

Syyttä suotta

Aristoteleen mukaan syiden ja seurausten ketju ei voi olla ääretön. Tarvitaan liikkumaton liikuttaja. Tuomas Akvinolainen otti 1200-luvulla Aristoteleen liikkumattoman liikuttajan Jumalan olemassaolon todistukseksi. David Hume kyseenalaisti kausaalisuuden todellisuuden. Näemme vain peräkkäisiä tapahtumia, emme syiden ja seurausten ketjuja. Immanuel Kant sai Humelta pohjan kausaalisuusajattelulleen. Kantin mukaan kausaalisuus voi olla meidän ajattelumme ominaisuus. Emme tiedä, onko kausaalisuutta ”itse luonnossa”. Havaitsemme vain ilmiöiden tason (eli maailman sellaisena kuin se ymmärryksessä piirtyy), emme olioiden itsensä maailmaa (eli maailma sellaisena kuin se ymmärryksestä riippumattomana on).

Syyn käsite on asioiden selittämisen kannalta tarpeellinen. Jo Aristoteleen mielestä tieto koskee syitä. Jotta havaittuja muutoksia voidaan selittää, tulee etsiä muutoksen syyt. Joskus on jopa esitetty, että kaikki tieteellinen selittäminen on kausaalista. Syyt ja todennäköisyydet ovat tieteellisen ajattelun ytimessä. Usein ajatellaan, että kausaalisuus ja sattuma yhdessä selittävät viime kädessä kaikki tapahtumat, esimerkiksi evoluution mahdollisuuden.

Kausaliteetin peruskäsityksen mukaan syy ja seuraus ovat sidoksissa toisiinsa välttämättömällä suhteella. Tämä tarkoittaa, että kahden erillisen tapahtuman – syyn ja seurauksen – kytkös pätee kaikissa fysikaalisesti mahdollisissa maailmoissa. Esimerkiksi jää sulaa kuumennettaessa – mikäli tietyt fysikaaliset ehdot täyttyvät.

Syiden ja seurausten kytköstä on tarkasteltu myös todennäköisyyksien avulla, tilastollisesti. Tilastollisessa kausaalisuhteessa syy ja seuraus ovat muuttujia (eli mitä tahansa mielekkäästi määriteltyjä ja mitattavia asioita, ominaisuuksia tai piirteitä), joiden välinen suhde noudattaa todennäköisyyksiä. Esimerkiksi nopanheitolla on todennäköisyys tuottaa tiettyjä numeroita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä