Filosofia, tiede ja uskonto

Filosofian tutkimuskohteet


Filosofia herättää kysymyksiä perimmäisistä asioista, joihin ei ole varmaa vastausta. Vastauksia voidaan etsiä mm. tieteen tai uskonnon avulla. Jos oikea vastaus löytyy, se ei ole enää filosofinen. Filosofialla ei ole erityistieteiden tavoin rajattua tutkimuskohdetta, vaan melkein mitä tahansa voidaan tarkastella filosofisesti.

Tieteet etsivät vastauksia konkreettisiin, tarkasti rajattuihin ja mahdollisimman yksiselitteisiin tutkimuskysymyksiin. Tutkimusongelmien pitää olla tutkittavissa, tieteellisesti koeteltavissa. Luonnontiede pyrkii ensisijassa selittämään ja ennustamaan ilmiöitä, mutta ihmistieteisiin on liitetty myös ymmärtämisen ajatus. Ihmisen tulkitsemat merkitykset antavat päätöksille ja toiminnalle perusteita. Filosofiaa ja tieteitä yhdistää kriittisyys, analyyttisyys ja käsitteellinen täsmällisyys. Filosofia ei kuitenkaan edisty samassa mielessä kuin tieteet. Erityisesti luonnontieteellisen tiedon määrä kasvaa ja tarkentuu tutkimuksen myötä.

Uskonto vastaa suuriin kysymyksiin, pyrkii antamaan turvaa ja merkitystä asioille. Vaikka uskonnollinen pohdinta on joiltain osin samanlaista kuin filosofinen pohdinta, niin uskontojen pyhien kirjojen ja opinkappaleiden auktoriteetti erottavat uskonnon ja filosofian toisistaan.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä