HARJOITUKSET

Tehtäviä – käsitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Mitä eroa on sanalla ja käsitteellä?

2. Miksi sinun pitäisi olla kiinnostunut siitä, millaisia käsitteitä ja miten niitä käytät?


3. Määrittele seuraavat käsitteet lyhyesti mutta tarkasti:

a) rakkaus

b) ystävyys

c) rehellisyys

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtäviä – Sokrates

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Arvioi seuraavia väitteitä:
a) ”On parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen typerys.”
b) ”Vauraudesta ei synny hyvettä, mutta hyveestä syntyy vaurautta.”


2. Pohdi pienryhmässä!
a) Onko käsitystemme epäjohdonmukaisuus merkki tietämättömyydestä vai siitä, että maailmassa ei ole ehdottomia totuuksia?
b) Antiikissa orjuus oli hyväksyttyä, luonnolliseksi katsottu asia. Mikä asia meidän ajassamme voisi näyttää yhtä ongelmalliselta?
c) Miksi Sokrates on niin tärkeä hahmo, vaikka meillä ei ole yhtään Sokrateen kirjoittamaa tekstiä?

3. Etsi tietoa!
Etsi lisää tietoa Sokrateesta. Etsi yksi sinua kiinnostava uusi tieto ja yksi sinua ärsyttävä uusi tieto. Mitä Sokratekselle tapahtui?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtäviä – argumenttianalyysi ja kyseenalaistaminen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Argumenttianalyysi

Analysoi seuraava argumentti: "Jos kuolema kerran ei aiheuta kuolleelle tuskaa, on typerää antaa myöskään kuolemanpelon aiheuttaa tuskaa."


2. Filosofiaan liittyy muun muassa selkeä ajattelu, tarkka lukeminen ja kyseenalaistamisen kyky. Arvioi seuraavien tehtävien avulla, oletko näiden perustaitojen osalta riittävän pitkällä.

a) "Kaikki lauseet ovat epävarmoja." Mikä looginen ongelma tähän väitteeseen sisältyy?

b) "Penkillä istui kaksi intiaania, joista toinen oli iso ja toinen pieni. Pieni intiaani oli ison intiaanin poika, mutta iso intiaani ei ollut pienen intiaanin isä." Miten selität tämän?

c) Onko miehen sopivaa mennä avioliittoon leskensä sisaren kanssa?

d) Eräässä kylässä asuu miesparturi, joka leikkaa kaikkien niiden ja vain niiden miesten parran, jotka eivät itse leikkaa partaansa. Leikkaako hän oman partansa? (Parturiparadoksi, B. Russell)

e) "Tässä lausessa on kaksi virhettä." Mitä ne ovat?

f) "Tässä lausessa on kolme virhettä." Mitä ne ovat?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Käsitteelliset epäselvyydet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Käsiteanalyysin keskeinen tehtävä on paljastaa käsitteellisiä epäselvyyksiä. Osa käsitteellisistä epäselvyyksistä liittyy puutteellisiin käsitteiden määritelmiin, osa virheelliseen päättelyyn.

Johdonmukainen ja ristiriidaton ajattelu on haastavaa, eivätkä ristiriidat liity vain nopeaan, arkiseen ja huolimattomaan ajatteluun. Myös tieteelliset teoriat ja filosofien pohdinnat voivat olla ristiriitaisia: teoreettisilla käsitteillä tapahtuva, monimutkaisia ja pitkiä argumentaatioketjuja sisältävä pohdinta piilottaa ristiriidat tehokkaasti, eikä niitä tahdo syvällinenkään ajattelija huomata.

Tiedonhaku ja analyysitehtävä

Etsi artikkeleita joillakin seuraavista hakusanoista: astraalitaso, astrologia, aurat, enneunet, henkioppaat, kanavointi, kuolemanrajakokemus, rajatieto, ruumistapoistuminen, vaihtoehtoinen lääketiede. Löytyykö artikkeleista käsitteellisiä epäselvyyksiä? Voit myös käyttää omia hakusanojasi.

Millaisia käsitteellisiä epäselvyyksiä löysit?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtäviä – perusteiden etsiminen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Keksi seuraaville väitteille yksi perustelu, jonka vuoksi se voisi pitää paikkansa, ja yksi perustelu, jonka takia se ei voisi pitää paikkaansa.

a) Ihminen on eläin.


b) Kaikki pitäisi jakaa tasan kaikkien ihmisten kesken.


c) Koulunkänti on turhaa.


d) On hyvä olla ystävällinen.


2. Mieti seuraavaksi sitä, mikä tekee perusteluista hyviä tai huonoja. Keksi perusteita perustelun arvolle. Onko olemassa yleisiä hyvien perustelujen kriteereitä tai piirteitä?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtäviä – tekstianalyysi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Lue jokin sinua ärsyttävä mielipidekirjoitus. Etsi siitä ensin pääväite ja pääväitteen perustelut. Onko pääväite perusteltu hyvin? Millainen maailmankuva ja taustauskomukset kirjoittajalla on?

2. Etsi sitten jokin samaa asiaa koskeva ja sinua innostava mielipidekirjoitus ja toimi samalla tavalla kuin ensimmäisessä tehtävässä. Kumpi mielipidekirjoitus oli mielestäsi paremmin perusteltu? Mistä asioista innostuminen ja ärsyyntyminen johtuivat?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Argumentin analyysiharjoitus

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue alla olevat argumentit ja vastaa kysymyksiin.

Väite A: Tuloerojen kasvua tulee rajoittaa.

Perustelu 1: Suuret tuloerot lisäävät ihmisten välisiä hyvinvointieroja.
Perustelu 1.1.: Suurten tuloerojen yhteiskunnat menestyvät hyvinvointitutkimuksissa pienten tuloerojen maita huonommin. Suuret tuloerot lisäävät väestön terveyseroja ja koulutuseroja.
Perustelu 2: Kansalaiset osallistuvat aktiivisemmin demokraattiseen päätöksentekoon, jos yhteiskunta ei pirstoudu useisiin sosioekonomisiin luokkiin.

Väite B: Tuloeroja ei saa rajoittaa.

Perustelu 1: Tuloerot ovat merkki toimivasta taloudesta.
Perustelu 1.1.: Markkinaehtoinen tulonjakomekanismi ja pieni julkinen sektori tehostavat talouskasvua.
Perustelu 2: Toimivan talouden hyödyt valuvat myös huono-osaisille.

1. Onko toinen argumentti toista uskottavampi? Ovatko perustelut puutteellisia?

2. Milloin väite on perusteltu? Mikä on riittävä perustelu?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä