Argumentaatiovirheitä

Tyypillisiä virhepäätelmiä

Kaikkeen inhimilliseen argumentaatioon liittyy virheitä ja harhaanjohtavuutta. Tyypillisiä argumentaatiovirheitä ovat ainakin seuraavat:

Kehäpäätelmä
. Kehäpäättely on muodollisesti pätevää, koska jokainen lause voidaan johtaa itsestään, mutta se on silti virheellistä päättelyä, koska se ei lisää väitteeseen mitään. Tyypillinen esimerkki on Descartesin kehä: Kirkkaat selvät ideat ovat totta, koska Jumala takaa ne. Jumala on olemassa, koska meillä on Jumalan olemassaolosta kirkas ja selkeä idea.

Ristiriitainen ajattelu tarkoittaa, että argumentin sisältämät väitteet ovat ristiriidassa keskenään. ”Olen tasa-arvoisen yhteiskunnan kannattaja, mutta vastustan homoliittoja / kannatan vain miehiä koskevaa yleistä asevelvollisuutta.” ”Talouskasvu on ympäristöongelmien keskeinen syy. Ilman talouskasvua meillä ei ole varaa hoitaa ympäristöongelmia.”

Perusteeton yleistys / kausaalinen virhepäätelmä: Yksittäistapausten perusteella syntyy yleistyksiä. Osa yleistyksistä on perusteettomia, ristiriidassa muun asiaan liittyvän tiedon kanssa. ”Kaikki romanit kantavat puukkoa mukanaan.” "Paavo on renttu. Kaikki muusikot ovat renttuja."

Mustavalkoinen ajattelu yksinkertaistaa todellisuuden monimutkaisuuden kahdeksi vastakkaiseksi kannaksi. ”Jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan.” ”Ihmisiä on kahdenlaisia: niitä, jotka jakavat asiat kahteen kategoriaan ja niitä, jotka eivät."

Olkinukke tarkoittaa vastustettavasta mielipiteestä tehtyä karikatyyriä, yksinkertaistusta, jolla keskustelukumppani pyritään mitätöimään. ”Vasemmistolaiset eivät ymmärrä, että Neuvostoliitossakin kokeiltiin markkinatalouskritiikkiä.” ”Viherpiipertäjät rakastavat liito-oravien papanoita enemmän kuin kunniallisten kansalaisten oikeuksia.”

Pelurin virhepäätelmän mukaan tilanteessa, jossa ruletissa on tullut musta punaisen sijaan neljä kertaa peräkkäin, kannattaa päätellä, että on todennäköisempää, että seuraavalla kerralla tulee punainen ja asettaa panoksensa sen mukaan. Todennäköisyys on kuitenkin joka ruletin pyörimiskerralla 50–50.

Ad hominem -virheessä yritetään ihmisen ominaisuuksien, aseman tai saavutuksien avulla perustella tai torjua tosiasiaväitteitä. "Einari on rasisti, joten hän on väärässä." "Miehenä et voi ottaa tähän asiaan kantaa."

Naturalistinen virhepäätelmä tarkoittaa, että siitä, että jotakin on olemassa, johdetaan, että niin pitääkin olla: "Lapsityövoiman käyttö täytyy hyväksyä, koska se on niin yleistä."

Kaltevan pinnan virhepäätelmässä ajatellaan, että jokin teko tai ajatus johtaa välttämättä seuraavaan jne. "Geenimanipulaation hyväksyminen johtaa ihmisen rodunjalostukseen." ”Tasa-arvoisen avioliittolainsäädännön hyväksyminen johtaa moraalikatoon.”

Auktoriteettiin viittaaminen on mahdollista, jos kaikki keskustelun osallistujat pitävät kyseistä auktoriteettia pätevänä, mutta loogista sitovuutta auktoriteettiperustelulla ei tietenkään ole. Kiistanalaiseen auktoriteettiin vetoaminen ei koskaan ole mielekästä. Kunnioitukseen perustuva auktoriteetti: "Arvostettu yritysjohtaja X on tätä mieltä, joten - - " Määrään perustuva auktoriteetti eli enemmistöargumentti: "Ihmisten enemmistö uskoo, että Aurinko kiertää Maata. Aurinko siis kiertää Maata." Enemmistöargumentti kumotaan tyypillisesti ns. kärpäsargumentilla: ”Miljoona triljoonaa kärpästä ei voi olla väärässä. Siis paska on hyvää.”

Red Herring (savusilli) tarkoittaa sumuverhoa, harhauttavaa ja harhaanjohtavaa argumenttia. Keskustelija voi häiritä keskustelukumppaninsa keskittymistä itse asiaan keksimällä sumuverhon asia-argumentin sijaan. ”Mitä mieltä olet vakausrahastosta?” ”Hmm… mutta ympyräähän ei voi neliöidä.”

Todistamisen taakka väärin käsitettynä: vastakkaisen todistusaineiston puutetta käytetään väitteen perusteluna. Todistamisen taakka kuuluu joka tapauksessa sille, joka jotakin väittää. "Ufoja on olemassa, koska ei ole voitu osoittaa, että niitä ei ole olemassa."

Näennäistautologia: ”Pojat ovat poikia.”

Virheellinen analogia tarkoittaa, että kahden asian välillä nähdään näennäisen samankaltaisuuden vuoksi yhteys. ”Luonnossa näkyy järjestystä, joten kaikella täytyy olla suunnittelija, Jumala.”

Kategoriavirheet: yksinkertainen esimerkki kategoriavirheestä on iloinen pallo. Eloton esine ei voi kuitenkaan tuntea yhtään mitään. Tyypillisesti parapsykologiset uskomukset sisältävät kategoriavirheitä sekoittamalla elottoman ja elollisen sekä aineettoman ja aineellisen kategoriat. Filosofisesti kiinnostava esimerkki (mahdollisesta) kategoriavirheestä on filosofi Gilbert Rylen pohdinta tahdosta päätöksentekijänä. Puhumme usein ikään kuin tahtoni olisi jotain minuudesta erillistä. Voinko toimia tahtoni mukaisesti? Tahto ei kuitenkaan ole minuudesta irrallinen olio, joka päättää asian suuntaan tai toiseen.

Argumentaatiovirheiden lisäksi filosofiasta löytyy itse itsensä kumoavia kantoja. Esimerkiksi jyrkkä relativismi on ristiriitainen kanta. Jyrkän relativismin mukaan ei ole perusteita yleispäteville periaatteille. Jyrkkä relativismi kuitenkin esiintyy yleispätevänä periaatteena, jolloin periaatteen myöntäminen on sen kieltämistä. Esimerkiksi moraalisen relativismin jyrkän version mukaan moraali on läpeensä kulttuurisidonnaista, joten jyrkkä relativismi ei voi esiintyä yleispätevänä moraaliperiaatteena. Globaali tai jyrkkä skeptismi on myös itse itsensä kumoava kanta. Kannan mukaan mitään ei voi tietää, jolloin sitäkään ei voi tietää, että mitään ei voi tietää.

Etsi oheisesta HS:n mielipidekirjoitussivulta argumentaatiovirheitä.
20140815094414684.pdf

Tehtäviä virhepäätelmistä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Keksikää ryhmittäin esimerkkejä virhepäätelmistä oheisen HS:n mielipidesivun perusteella.


2. Tehkää draama, video tai käsikirjoitus keskustelusta, jossa on mahdollisimman monta päättelyvirhettä. Etsikää Internetistä monta päättelyvirhettä sisältävää materiaalia.


3. Keksikää ryhmittäin esimerkkejä erilaisista kategoriavirheistä.


4. Etsi Internetistä: mitä yksinkertainen verifikationismi tarkoittaa?

5. Miksi yksinkertainen verifikationismi on itsensä kumoava kanta? (Vinkki: sovella verifikaatiokriteeriä yksinkertaiseen verifikationismiin.)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä