TEHTÄVÄ – hyvän elämän teoria

Paul Kurzin hyvän elämän kriteerit

Paul Kurz on skeptikko, sekulaari humanisti ja naturalisti. Skeptikko tarkoittaa epäilevää, kyseenalaistavaa ja tutkivaa suhtautumista tiedoksi ja tosiasioiksi nimettyihin ilmiöihin. Uskomuksille täytyy olla riittävät perusteet. Sekulaari humanismi painottaa ihmisen roolia tiedon, arvojen ja merkityksen määrittelemisessä yliluonnollisten todellisuuskäsitysten sijaan. Naturalismi pitää kaikkea luonnollisena ja pyrkii selittämään ilmiöt tieteellisen tutkimuksen avulla. Mitään yliluonnollisia selityksiä ei tule hyväksyä.

Kurzin mukaan hyvään elämään kuuluu neljä aluetta: aktiivisuus, nautinto, moraalisuus ja kuoleman hyväksyminen.

Aktiivisuus
1.
Valta
– mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään
– koulutus
– varallisuus
– kokemus, tunnustetut ansiot

2. Epävarmuuden sietokyky
– maailma ja tieto ovat epävarmoja, ja siihen pitää sopeutua.

3. Luovuus
– itsensä ilmaisua ja kehittämistä, tuo kenties arvostusta

4. Skeptisyys
– Ei pidä uskoa asioita ilman hyvää todistusaineistoa. Vrt. fundamentalistien kyseenalaistamattomat totuudet.

Nautinto
5.
Mielihyvä
– elämästä pitää nauttia, mielihyvä on hyvä asia, ei hävettävä.

6. Eroottisuus
– Ihminen on seksuaalinen olento, ja eroottisuus (flirttailu, seksi ym.) on tärkeä osa elämää

Moraalisuus
7.
Rakkaus ja ystävyys
– Tärkeät ihmissuhteet ovat olennainen osa hyvää elämää.

8. Suuri asia
– jokin itseä suurempi asia, jonka puolesta toimii
– antaa elämälle merkitystä ja mielekkyyttä
– esim. ihmisoikeudet, HIFK

Kuolema
9.
Kuoleman hyväksyminen
– Kuolema on lopullinen, se tekee elämästä ainutkertaisen ja arvokkaan.
– Ihminen jatkaa tavallaan elämäänsä: ikuisesti osana luonnon kiertokulkua, lasten geeniperinnössä, tekojensa vaikutusten kautta, muistoissa sekä erilaisissa elämän aikana otetuissa tallenteissa.

Kurzin hyvän elämän luettelon arviointia

Kurzin listaa voisi kritisoida ehkäpä siitä, että se jättää itsensä kehittämisen, yhteisössä toimimisen ja vapauden liian vähälle huomiolle. Itsensä kehittäminen liittyy hänellä lähinnä suureen asiaan. Mutta yhteisön kehittäminen ja kansalaisena toimiminen antavat monelle ihmiselle syvyyttä ja merkitystä elämään ja vahvistavat yhteiskunnan demokraattisia rakenteita.

Kurzille vapaus liittyy valtaan ja toimintamahdollisuuksiin. Kuitenkin ihmiselämään olennaisesti liittyvä yhteisöllisyys jää Kurzilla taka-alalle, koska vastuu yhteisöstä liittyy ystävyyden (7) ja suuren asian (8) mahdolliseksi sivutuotteeksi. Tällöin yksilöiden mahdollisuus vaikuttaa niihin puitteisiin, joissa valintoja tehdään, nakertaa hyvään elämään liittyvää vapautta.

Katso myös linkki onnellisuusprofessorin sivuille

Mitä ovat hyvän elämän kriteerit?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Olisivatko sinun muotoilemasi hyvän elämän kriteerit erilaisia? Mitä arvokasta ja moitittavaa Kurzin listassa on? Oletko esimerkiksi eri mieltä joistakin Kurzin painotuksista?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mitä hyvä elämä on?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Pohtikaa Kurzin hyvän elämän kriteerejä pienryhmissä, ja kirjoita alla olevaan tekstikenttään keskustelun kiinnostavimmat väitteet ja perustelut.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä