HARJOITUKSET

Mitä on hyvä elämä?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Pohtikaa pienryhmissä

Millaisia kriteerejä hyvälle elämälle voidaan antaa? Onko olemassa yhteistä, kaikille sopivaa hyvän elämän mallia, vai onko jokainen hyvä elämä oma ainutkertainen kokonaisuutensa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtäviä hyveellisyydestä ja hyvästä elämästä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Millaisia hyveitä nyky-yhteiskunnassa on?


2. Kannattaako ihmisen toimia hyveellisesti, jos se estää joidenkin hänelle tärkeiden tavoitteiden toteutumista, esimerkiksi urakehityksen? Miksi?


3. Millaisia hyvän elämän kriteerejä Aristoteles tulee muotoilleeksi? Vertaile Aristoteleen ajatuksia Kurzin tulkintoihin. Kumman ajatukset hyvästä elämästä koskettavat sinua enemmän?


4. Voiko hyvän elämän elää riippumatta siitä, millaisia seurauksia omat ratkaisut tuottavat muille ihmisille? Voiko hyvää elämää elää ilman asiaa koskevaa pohdintaa?


5. Perehdy elämänfilosofioihin ja keksi itsellesi hyvän elämän iskulause.


6. Voiko ihmisellä olla olemusta ja sen määrittelemää elämänpäämäärää?

Mieti kokemuksiasi ihmisistä, havainnoi heitä. Onko ihmisillä olemusta? Voitko ihmisiä tarkkailemalla tietää, mikä on heille hyväksi? Voitko erottaa, mitkä ominaisuudet ovat oleellisia ja mitkä satunnaisia? (Esimerkiksi Aristoteleen mukaan rationaalisuus on ihmiselle oleellinen ominaisuus, kun taas kasvonpiirteet ovat satunnaisia ominaisuuksia. Satunnaiset ominaisuudet määrittävät sitä, miten jokin on, oleelliset ominaisuudet määrittävät sen, mitä kukin on.)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä